Btw en zonnepanelen, hoe zat het ook al weer?

Btw en zonnepanelen, hoe zat het ook al weer?

Zonnepanelen op daken van woonhuizen worden steeds meer een vertrouwd gezicht in ons straatbeeld. Al meer dan 400.000 huizen in Nederland hebben een zonne-energiesysteem. Vanaf 2013 is het mogelijk om de btw op de aanschaf van deze systemen bij de Belastingdienst terug te vragen. Maar hoe werkt dat ook alweer?

2018-01-14 at 19.17

Verplicht ondernemer

Het Europese Hof van Justitie heeft in 2013 beslist dat iedereen die via zonnepanelen stroom ‘terug’levert aan zijn energiebedrijf, moet worden aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. Met de nadruk op moet, er is geen sprake van een keuze. Het maakt daarbij geen verschil of gebruik wordt gemaakt van een slimme meter of een analoge meter.

Deze procedure is in 2013 gevoerd door de heer Fuchs uit Oostenrijk, die op die manier de btw die hij over de panelen moest betalen terug wilde vragen. Het Europese Hof stelde hem in het gelijk en maakte daarbij voor een ieder de weg vrij om de btw die hij betaalt over zonnepanelen, terug te vragen. Ook in Nederland is dat dus mogelijk, mits daarbij de juiste stappen worden gezet.

Stap 1: aanmelden als ondernemer

De aanmelding wordt gedaan door het invullen van het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer (niet ingeschreven in het Handelsregister)’. Dit ingevulde formulier moet uiterlijk in de maand na het kwartaal waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft, worden ingediend bij de Belastingdienst. De Belastingdienst verstrekt daarop een omzetbelastingnummer en reikt aangiftebiljetten uit.

Stap 2: aangiften indienen

Middels het indienen van de kwartaal aangiften omzetbelasting kan de aanschaf-btw worden teruggevraagd. Wel moet ook btw worden afgedragen over de stroom die aan het energiebedrijf wordt terug geleverd. Dat mag worden bepaald aan de hand van het document ‘veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing op zonnepanelen’. Afhankelijk van het opwekvermogen van de installatie, varieert dit van €20 tot €200 per jaar.

Stap 3: aanvragen ontheffing administratieve verplichtingen

Omdat bijna elke zonnepanelenbezitter wordt gezien als een kleine ondernemer, kan bij de belastingdienst ontheffing worden gevraagd voor de verplichting tot het doen van aangifte. Als ontheffing is verleend, dat hoeft er geen btw meer te worden afgedragen over de stroomleveringen. Het verzoek om ontheffing kan niet eerder worden aangevraagd dan voor het kalenderjaar na het jaar van aanschaf. Doet men het dit verzoek wel in het jaar van aanschaf, dan heeft men geen recht op teruggaaf van de aanschaf-btw.

Fiscaal voordelige groene energie

Door bovenstaand stappenplan te volgen, kan de btw op de aanschaf van zonnepanelen worden teruggevraagd. In het jaar van aanschaf moeten nog aangiften omzetbelasting worden gedaan, maar daarna wordt men ontheven van alle verdere fiscale verplichtingen en kan worden geprofiteerd van de fiscaal voordelige, groene energie!

Interessant? Deel dit bericht!