Bureau eMMe

Wat zijn jullie bedrijfsactiviteiten, wat is je functie en hoelang bestaat het bedrijf?
Bureau eMMe is een maatschap die sinds 2005 in de huidige vorm actief is op het gebied van diagnostiek en begeleiding ten behoeve van de re-integratiemarkt. Zij verricht diverse soorten onderzoeken op het vlak van lichamelijke en psychische belastbaarheid en draagkracht en geeft aan de hand van de resultaten adviezen aan de klant en de opdrachtgever.
Vaak maken gemeenten (Werkbedrijf, afdeling Werk en Inkomen) gebruik van ons bureau ten behoeve van klanten die een uitkering ontvangen in het kader van de Participatiewet. Ook krijgen we vaak vragen vanuit de werkgever, vooral via de afdeling P & O of de arbodiensten van een bedrijf.  Ook wordt onze deskundigheid gevraagd door letselschadebureau’s of advocaten, die namens een klant een aanvraag hebben.
De maatschap Bureau eMMe wordt gevormd door Lia Makaay en Ton Meulders (inderdaad, de beide M’en). Lia is van huis uit ergotherapeut en haar deskundigheid ligt op gebieden als praktische en arbeidsmatige vaardigheden, fysieke belastbaarheid. Ton is psycholoog en zijn deskundigheid ligt bij de psychische en mentale belastbaarheid in relatie tot arbeid.

Waarom hebben jullie destijds besloten gebruik te gaan maken van de diensten van Verdoorn Adviesgroep en hoe bevalt de samenwerking? Waar zijn we onderscheidend in? Voor welke problemen hebben we oplossingen geboden?
Eigenlijk zonder gerichte aanbevelingen zijn we in contact gekomen met Verdoorn Adviesgroep. We hebben Verdoorn Adviesgroep via de website ontdekt toen we zochten naar een organisatie die ons kon ondersteunen op financieel vlak. We zochten een organisatie in (regio) Nijmegen dat zich richt op het Midden- en Kleinbedrijf op een dynamische, proactieve wijze.
Vanuit deze wensen hebben we toen via hun websites enkele bedrijven in (regio) Nijmegen benaderd.
Vanuit de eerste contacten kwam Verdoorn Adviesgroep direct als eerste voorkeur naar voren.  Opvallend was dat Verdoorn vanaf het eerste contact geïnteresseerd was in ons bedrijf en meteen inhoudelijke vragen stelde. Hiermee maakten zij een betrokken, geïnteresseerde indruk. Ook de eerste contacten met Maurice Verdoorn verliepen betrokken en persoonlijk, vanuit een meedenkende positie zonder enig oordeel over de werkwijze die wij tot dan toe hadden gevolgd.
Onderscheidend is voor ons de betrokken en moderne wijze van werken: via Exact Online wordt onze boekhouding digitaal gevoerd en is steeds up to date. Tevens ervaren wij als zeer positief de proactieve houding van Verdoorn: een signaalfunctie wanneer zaken anders verlopen en goede, concrete tips om zaken optimaler aan te pakken. Tenslotte blijkt Verdoorn laagdrempelig en erg klantvriendelijk: met vragen en problemen kun je steeds telefonisch terecht, er wordt direct gezocht naar praktische oplossingen.

Hebben jullie vaak contact met een van de medewerkers van Verdoorn Adviesgroep en hoe verlopen deze contacten?
Er is zeker contact, niet op een dagelijkse basis, maar voornamelijk wanneer er vragen zijn over praktische issues in Exact, bijvoorbeeld over de lay-out van de facturen uit Exact, of wanneer er binnen ons bedrijf iets is gewijzigd, maar ook bijvoorbeeld als in Exact een factuur foutief geboekt is door onszelf.
Recentelijk is er ook contact geweest rond de wet op de privacy en het besprken van de jaarstukken. Daarnaast is er ook contact met betrekking tot vragen over de belasting.
Deze contacten verlopen altijd erg prettig. Alle medewerkers zijn ter zake kundig, heel klantvriendelijk, prettig in de omgang en betrokken. Door hun benadering voelen wij ons als klant gewaardeerd en wij krijgen serieuze antwoorden op onze vragen.  Mocht de medewerker zelf over iets niet zeker zijn dan vraagt hij dat na intern en komt daar ook op terug. De bereikbaarheid is goed, er is altijd iemand beschikbaar als we bellen met vragen.

Maken jullie gebruik van Exact Online en zo hoe hoe bevalt dit? Wat zijn de winstpunten?
Ons bedrijf maakt gebruik van Exact, we hebben een versie waarmee wij zelf ook inkoop en verkoopfacturen kunnen boeken en de financiële administratie kunnen bijhouden, waarbij Verdoorn de eindcontrole houdt en meekijkt.
We vinden dit goed werken, enerzijds hebben we zelf de controle en kunnen stukken inboeken, maar we weten dat er ook altijd wordt meegekeken en controle plaatsvindt gedurende het jaar en de BTW aangiften en jaarstukken worden gemaakt.
In het begin was het wennen, maar nu zijn we er aan gewend en werkt het prima. Het voordeel is het snel kunnen opmaken van facturen, de koppeling tussen gegevens van de relaties, bedrijf/contactpersoon adresgegeven ed. Ook het kunnen versturen van herinnering van openstaande facturen is handig. Het werkt sneller en alles staat overzichtelijk bij elkaar. Wat handig is dat de resultaten van het lopende jaar kunnen worden afgezet tegen die van de voorgaande jaren.

Waaraan kon je merken dat we kennis, kunde en ervaring hadden in wat we deden? Wat gaf vertrouwen? Hoe zou je de kwaliteit beschrijven?
Eigenlijk hebben we daar al iets over gezegd. Bij vragen komt er altijd een goed en duidelijk antwoord, toegesneden op onze situatie,  de actuele wet- en regelgeving wordt bijgehouden en daarover worden we via de nieuwsbrief geïnformeerd, ook met meer specifieke vragen kunnen we bij de verschillende medewerkers terecht. De jaarstukken zien er helder en overzichtelijk uit en bij de nabespreking ervan wordt ook goede verduidelijking of toelichting gegeven indien gevraagd. Ook is er de mogelijkheid om,  zo als in ons bedrijf wenselijk, aanvullend een afspraak te maken om de privé financiën te bespreken met Verdoorn voor vrijblijvend advies.
Wat mij betreft kenmerkt de kwaliteit zich vooral door zowel een actieve als pro-actieve aanpak te laten zien. De goede bereikbaarheid en beschikbaarheid bij vragen, het tijd nemen als we met vragen komen of iets willen weten.

Heb je nog tips of andere aanbevelingen?
We zouden nu geen tips kunnen bedenken, wij zijn erg tevreden met hoe zaken nu lopen.