Cryptovaluta en belastingheffing

Cryptovaluta en belastingheffing

Nu het rendement op spaargeld al jaren afneemt, zoekt men naar andere manieren om vermogen te laten stijgen in waarde. Met name investeren in zogenaamde cryptovaluta wordt steeds populairder bij particulieren. Maar wat is een “cryptocoin” nu eigenlijk? En hoe verloopt de belastingheffing over deze digitale munten?

Blockchain-technologie

Cryptovaluta zijn digitale valuta die als alternatief worden gebruikt voor andere traditionele valuta zoals de euro. Bekende namen zijn onder andere de Bitcoin, Etherium en Litecoin. Het kenmerk van cryptovaluta is dat gebruik wordt gemaakt van blockchain-technologie. Dit is te vergelijken met een achterliggend grootboek waarbij door iedere gebruiker (automatisch) hun transacties vast worden gelegd. Transacties uit het verleden aanpassen is niet mogelijk. Hierdoor is het eigendom altijd vast te stellen. Het registreren van transacties gebeurd op duizenden computers tegelijkertijd. In tegenstelling tot traditionele valuta zijn er geen banken of andere financiële instellingen nodig om onderlinge transacties uit te voeren. Dit vertaalt zich in lagere transactiekosten en kortere verwerkingstijden dan bij traditionele valuta.

Waarde in geld

Cryptovaluta vertegenwoordigen een waarde in geld. In de meeste gevallen zullen deze valuta aangehouden worden als belegging. De bezitter is dan verplicht om de waarde van dit vermogen in box 3 op te nemen in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting. De koers van cryptovaluta’s kan erg schommelen. Zo is het mogelijk om in korte tijd veel rendement te maken, maar ook om grote verliezen te realiseren. Echter, in box 3 wordt niet het daadwerkelijk behaalde rendement belast maar een forfaitair rendement (waarde vermogen X fictief rendement X tarief). Peildatum voor de waarde van het vermogen is 1 januari 00:00 uur. In het aangifteprogramma 2017 is een specifieke vraag ‘’virtuele betaalmiddelen’’ opgenomen. Hieronder vallen ook cryptovaluta.

Voorbeeld

Erik is in 2017 gestart met het beleggen in Bitcoins. Op 1 maart investeert hij voor € 2.500 in deze digitale munten. Op 1 januari 2018 vertegenwoordigen de munten een waarde van € 30.000. Aan het eind van 2018 hebben de Bitcoins een waarde van € 5.000. In zijn aangifte 2017 wordt de waarde van deze munten niet opgenomen, aangezien hij op 1 januari van dat jaar nog niet in het bezit was van de Bitcoins. In de aangifte 2018 dienen de Bitcoins echter meegenomen te worden voor hun waarde op 1 januari van dat jaar: € 30.000.

Een andere, minder vaak voorkomende mogelijkheid is dat de met cryptovaluta behaalde resultaten kwalificeren als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden. Deze resultaten worden tegen maximaal 52% (2017) belast in box 1. In tegenstelling tot box 3 worden in box 1 wel de werkelijk behaalde rendementen belast. Dit is het geval indien er sprake is van meer dan normaal actief vermogensbeheer, zoals dagelijkse handel in cryptovaluta. In praktijk is het echter lastig om een lijn te trekken tussen beleggen en meer dan normaal actief vermogensbeheer. Zodoende blijft het onderscheid een grijs gebied.
Over de in- en verkoop van cryptovaluta is in geen van beide gevallen btw verschuldigd.

Interessant? Deel dit bericht!