De gevolgen van een te laat ingediende aangifte

Het gaat goed met je bedrijf, je hebt een volle planning en voor je het weet, is de maand alweer voorbij. In de hectiek van het ondernemen ben je vergeten om belastingaangifte te doen. Wat kun je verwachten als je te laat aangifte doet? Wanneer krijg je een boete? En hoe kun je een te laat ingediende aangifte in de toekomst voorkomen?

Als ondernemer ben je verplicht om digitaal aangifte te doen. Bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting (btw). Heb je een aangiftebrief ontvangen van de Belastingdienst? Vul de digitale aangifte dan altijd tijdig in, ook als je zeker weet dat je niets hoeft te betalen of terugkrijgt. Heb je geen brief gekregen? De Belastingdienst verwacht dan dat je zelf controleert of je aangifte moet doen. Dit kun je controleren door een aangifte als proef in te vullen op Mijn Belastingdienst. Blijkt na het invullen dat je meer dan € 46 moet betalen? Dan ben je verplicht om aangifte te doen. Doe je dit niet? Dan kun je een boete krijgen.

Let op: ben je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kun je nog wel ondernemer zijn voor de btw. Je bent ondernemer voor de btw als je zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent.

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

De aangifteperiode voor de inkomstenbelasting loopt meestal van 1 maart tot uiterlijk 1 mei. Voor de aangifte vennootschapsbelasting is de uiterste inleverdatum in principe 1 juni van het volgende kalenderjaar. Loopt het boekjaar van jouw onderneming niet gelijk aan het kalenderjaar, maar bijvoorbeeld van mei tot en met april? Dan heb je een gebroken boekjaar en moet de aangifte vennootschapsbelasting binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar ingediend zijn. Dien je je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet tijdig in? Dan krijg je eerst een herinnering. Reageer je niet? Dan krijg je een aanmaning waarin een termijn staat vermeld waarbinnen je alsnog aangifte kunt doen. Doe je na deze termijn aangifte? Dan krijg je een boete.

De blog gaat door onder dit schema.

Te laat ingediende aangifte

Omzetbelasting (btw)

Heb je je aangemeld als ondernemer? Dan ontvang je een brief van de Belastingdienst waarin staat over welk tijdvak je aangifte moet doen. Meestal is dit per kwartaal. Wil je liever maandelijks of één keer per jaar aangifte doen? Dan kun je hiertoe een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Om jaaraangifte te kunnen doen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet je minder dan € 1.883,- btw betalen per jaar. Vergeet je een keer je btw-aangifte tijdig in te dienen? Voor de aangifte omzetbelasting geldt een coulancetermijn van zeven kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum. Doe je binnen deze termijn alsnog aangifte? Dan krijg je geen boete.

Boetes bij aangifteverzuim

Stuur je je aangifte niet tijdig in? Dan kun je een verzuimboete krijgen. Voor de btw-aangifte bedraagt deze boete € 65,-. Voor de inkomstenbelasting kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen van € 369,-. De verzuimboete voor het niet (tijdig) indienen van de aangifte vennootschapsbelasting is nog een stuk hoger: € 2.639,-. Verzuim je vaker? Dan kan de verzuimboete worden verhoogd.

Stuur je helemaal geen aangifte in? Dan krijg je naast een verzuimboete een ‘ambtshalve aanslag’ opgelegd. De Belastingdienst maakt dan een schatting van het bedrag waarover belasting zal worden berekend. Dat bedrag wordt vervolgens gebruikt om je een aanslag op te leggen. Als later blijkt dat deze schatting te laag was, dan kan de Belastingdienst een navorderingsaanslag opleggen. Doe je opzettelijk geen aangifte? Of is je aangifte opzettelijk onjuist of onvolledig? Dan kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen van maximaal € 5.278,-.

Boetes voorkomen: uitstel aanvragen

Lukt het niet om je aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting tijdig in te dienen? Vraag dan vóór de uiterste inleverdatum uitstel aan bij de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld digitaal. Let op: voor de aangifte omzetbelasting kun je alleen uitstel krijgen bij ernstige calamiteiten. Tip: download de app Btw-Alert van de Belastingdienst en stel een herinnering in wanneer je btw-aangifte moet doen.

Hulp nodig?

Schrik je vaak wakker als het einde van de maand in zicht is en de deadline om aangifte te doen nadert? Een NOAB-kantoor neemt deze zorg uit je handen, zodat jij je volledig kunt richten op je onderneming. Jouw vertrouwd adviseur houdt de deadlines goed in de gaten en kan indien nodig tijdig uitstel voor je aanvragen, zodat je boetes kunt voorkomen. Zoek een NOAB-kantoor bij jou in de buurt.

Interessant? Deel dit bericht!