De WBSO-aanvraag moet u voor 30 november indienen

De WBSO-aanvraag moet u voor 30 november indienen

Als uw organisatie begin 2019 gebruik wil maken van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O), moet u uw aanvraag deze maand nog indienen bij RVO.nl. De regeling geldt niet alleen meer voor de loonkosten, maar voor alle kosten voor research en development.

U heeft nog tot 30 november de tijd om uw aanvraag voor WBSO (tool) in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) als uw organisatie per 1 januari 2019 van de regeling gebruik wil maken. Het indienen van de aanvraag (tool) moet namelijk uiterlijk één maand voorafgaand aan de start van de werkzaamheden gebeuren. Voor zelfstandigen geldt dat de aanvraag WBSO voor 1 januari 2019 bij RVO.nl binnen moet zijn.

De WBSO is een populaire subsidieregeling
De WBSO is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken dankbaar gebruik van de WBSO. Voor 2019 is de schatting dat 65,2% van de tegemoetkoming naar het mkb zal gaan en 34,8% naar het grootbedrijf. De komende tijd zal verder worden onderzocht, gebruikmakend van de nu lopende evaluatie van de WBSO, hoe de budgetsystematiek kan worden verbeterd.

Tweede schijf van WBSO blijft in 2019 hetzelfde
Na heroverweging van het pakket ‘vestigingsklimaat’ uit het Belastingplan 2019 blijkt uit een Kamerbrief (pdf) Kamerbrief dat de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering in 2020 verhoogd wordt met 2%-punt, van 14% naar 16%. In 2018 is de tweede schijf van de WBSO (tool) juist verlaagd van 16% naar 14%. Dit blijft zo in 2019, maar wordt in 2020 weer teruggedraaid: het tarief van de tweede schijf gaat terug omhoog naar 16%. Innovatieve ondernemers krijgen hierdoor een hogere vermindering van de af te dragen loonheffingen, als zij kosten maken en uitgaven doen ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk.

Interessant? Deel dit bericht!