Doorlopende machtiging

Door ondertekening van deze opdrachtbevestiging geeft u toestemming aan Verdoorn Adviesgroep B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van administratieve en fiscale dienstverlening.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ons Incassant ID is: NL47ZZZ751168470000, het kenmerk 308000 en de reden betaling: Voor u verrichte werkzaamheden.