Duurzaam ondernemen: wat is het? Waarom zou je dit doen

Duurzaam, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), het zijn allemaal woorden die je als ondernemer anno 2020 dagelijks voorbij hoort komen. De vraag kan rijzen of je hier in je bedrijf ook iets mee moet en waarom dat interessant zou kunnen zijn. Als dat voor jou geldt, lees dan vooral even verder.

Duurzaam ondernemen: wat is het?

Als bedrijf sta je midden in de maatschappij. Bij duurzaam ondernemen kijk je naar welk effect je als onderneming hebt op de omgeving en hoe je bewust invulling zou kunnen geven aan je maatschappelijk rol. En dat gaat verder dan het sponsoren van de lokale voetbalclub of minder printen. De bekende stokpaardjes die vaak voor duurzaam ondernemen worden gebruikt, zijn de 3 M’s: Mensen, Milieu & Maatschappij. Of de 3 P’s: People, Planet & Profit. Wat duurzaamheid betekent voor jouw bedrijf is afhankelijk van vele factoren, zoals de branche waarin je werkt of de grootte van je bedrijf. Ook je eigen normen en waarden kunnen daarbij een doorslaggevend zijn.

Is duurzaam ondernemen verplicht?

Nee, het is niet verplicht om duurzaam te ondernemen. Afhankelijk van de branche waarin je onderneemt, kun je wel bepaalde normen en richtlijnen tegenkomen. En mocht je met de overheid werken, zul je wel merken dat het bij aanbestedingen verplicht is om te voldoen aan bepaalde MVO-vereisten. Toch kan het soms ook verplicht voelen, bijvoorbeeld als al je concurrenten ervoor kiezen om hun bedrijf (zichtbaar) te verduurzamen.

Is duurzaam ondernemen duur?

Zoals met alles dat je nieuw wilt integreren in je bedrijf, vragen veel duurzame initiatieven eerst om een investering die zich op de lange termijn terugbetaalt. Het is daarom slim om stap voor stap over te gaan op duurzaam ondernemen, zodat je de investeringen kunt uitspreiden over een langere tijd. En kijk ook eens of er voor jouw bedrijf subsidies beschikbaar zijn. Je NOAB-adviseur helpt je hier graag bij.

Waarom zou je wél duurzaam ondernemen?

We zien diverse redenen waarom bedrijven kiezen om duurzaam te ondernemen, bijvoorbeeld:

  1. De passie van het bedrijf. Sommige bedrijven ontstaan vanuit een duurzame doelstelling. Een bekend voorbeeld is Tony’s Chocolonely, waar de oprichters destijds mee zijn gestart om de keten van chocola slaafvrij te maken.
  2. Marketing. De laatste jaren wordt het belang van een duurzame bedrijfsdoelstelling ook door marketeers benadrukt, omdat de consument steeds meer de voorkeur geeft aan bedrijven die duurzaam ondernemen. Purpose marketing is een vaak hiervoor gebruikte term.
  3. Medewerkerstevredenheid. Uit onderzoeken blijkt dat (jonge) mensen de voorkeur geven aan een bedrijf dat duurzaam werkt. Bovendien laten deze bedrijven vaak een hogere medewerkerstevredenheid zien, omdat de medewerkers zich meer verbonden voelen met de missie van het bedrijf. Een zichtbaar MVO-beleid kan dus ook aantrekkingskracht opleveren voor goede potentiële werknemers.
  4. Risicobeperking. Kinderarbeid, negatieve effecten op het milieu, uitbuiting en vele andere vervelende zaken waar je als onderneming niet mee geassocieerd wilt worden. Door heel bewust te kiezen voor duurzame partners en bedrijfsprocessen, beperk je de risico’s voor je omgeving en je bedrijf.

Hoe kun je beginnen met duurzaam ondernemen?

Als je wilt gaan beginnen met duurzaam ondernemen, kun je dat het beste stap voor stap doen. Wat we daarbij adviseren is:

Start met je kernwaarden
Duurzaam ondernemen kan alleen slagen als het een wezenlijk onderdeel wordt van je kernwaarden. Niet als een kunstje, maar écht. Het is net als met goede voornemens: je houdt het alleen vol als het een onderdeel wordt van je manier van leven of je manier van ondernemen. Maak duurzaamheid daarom een onderdeel van je missie en visie, je bedrijfscultuur en neem het op in je communicatie.

Doe marktonderzoek
Zijn er al collega-ondernemers die de duurzame oplossingen hebben ingevoerd die jij voor ogen hebt? Handig! Dan kun je mooi van hen leren wat wel of juist niet werkt.

Onderzoek wat er al wél is
Voordat je een plan van aanpak kunt maken, is het van belang om te onderzoeken wat je (bewust of onbewust) al aan duurzaamheid doet in het bedrijf. Met deze nulmeting heb je de huidige situatie goed in kaart en kun je later je resultaten goed meten.

Focus
Alles tegelijk willen doen is niet efficiënt: je verliest dan je focus en hebt een te grote investering bij aanvang. In tijd en geld. Begin daarom met één focuspunt, bijvoorbeeld jouw invloed op het milieu. De invloed op de maatschappij kan dan later worden toegevoegd.

Maak een duurzaamheidsplan
Eenmaal de koers bepaald, kun je een duurzaamheidsplan schrijven of een duurzaamheidshoofdstuk toevoegen aan je ondernemingsplan. Beschrijf je einddoel, wie en wat daar voor nodig zijn en maak een inschatting van de kosten. Formuleer je doelstellingen SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdgebonden.

Betrek je medewerkers
Betrek medewerkers uit meerdere geledingen van het bedrijf bij de verduurzaming. Dit levert je niet alleen specifieke kennis op, maar ook meer draagvlak in de onderneming en bovendien zie je vaak dat deze medewerkers meer voldoening halen uit hun werk.

Evalueer tussentijds
Evalueer je plan en gemaakte doelstellingen tussentijds regelmatig, zodat je tijdig kunt bijsturen.

Duurzaam ondernemen is niet zomaar een modeverschijnsel, maar een cultuurverandering in je bedrijf. Bij het maken van een grote stap, is het fijn om met iemand te kunnen sparren. Onze NOAB-adviseurs helpen je graag verder. Zoek een NOAB-kantoor bij jou in de buurt.

Interessant? Deel dit bericht!