Eindejaarstips 2022: Tips voor de dga

Tip 1: Geef gegevens eigenwoninglening door

Heeft u als directeur-grootaandeelhouder geld geleend van uw BV voor uw eigen woning? Dan kunt u  onder voorwaarden de betaalde rente in aftrek brengen in box 1. Ga na of u voldoet aan de voorwaarden.

Let op: Om renteaftrek te krijgen, dient u de  gegevens van de eigenwoninglening door te geven via uw aangifte Inkomstenbelasting. Deze verplichting geldt alleen voor leningen die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2013.

Tip 2: Houd rekening met een hoger gebruikelijk loon

Dit jaar mag het loon van de directeur-grootaandeelhouder onder omstandigheden nog 25% lager zijn dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze ‘doelmatigheidsmarge’ wordt in 2023 geheel afgeschaft. U zult dus uit moeten gaan van een hoger loon en hier ook op voorbereid zijn. Het loon voor de loonheffingen moet dan worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  1. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het loon van de meest verdienende werknemer binnen de onderneming of een daarmee verbonden lichaam;
  3. € 48.000 (dit is het bedrag uit 2022, kan in 2023 hoger zijn).

Tip 3: Houd rekening met gebruikelijk loon innovatieve start-ups

U kunt als innovatieve start-up alleen dit jaar nog het gebruikelijk loon stellen op het wettelijk minimumloon. U moet zich dan ook voorbereiden op een hoger gebruikelijk loon in 2023 en uw administratie daarop aanpassen.

Tip: U kunt de Belastingdienst verzoeken rekening te houden met een lager gebruikelijk loon als de continuïteit van de onderneming in gevaar is.

Tip 4: Dividenduitkering aantrekkelijk of niet

Ga na of het fiscaal aantrekkelijk is om een dividenduitkering te ontvangen. De dividenduitkering valt dit jaar en volgend jaar nog onder het vlak tarief van 26,9%. Per 2024 worden twee schijven geïntroduceerd, met een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 aan box 2-inkomen en een toptarief van 31% over het meerdere.

Let op: Afhankelijk van de hoogte van de dividenduitkering is het wellicht aantrekkelijk om de dividenduitkering dit jaar te doen of juist uit te stellen.

Interessant? Deel dit bericht!