Eindejaarstips 2022: Tips voor de werkgever

Tip 1: Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

Maak voor uw werknemers die thuiswerken gebruik van de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten. Zo komt u uw werknemer tegemoet in de extra kosten van thuiswerken door een vrijgestelde vergoeding van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag toe te kennen. In 2013 wordt deze vergoeding geïndexeerd en komt dan naar verwachting uit op € 2,13.

Let op: U kunt niet én een reiskostenvergoeding én een thuiswerkvergoeding voor dezelfde gewerkte dag belastingvrij toekennen. Ook niet indien uw werknemer die dag een halve dag op kantoor werkt en een halve dag thuis.

Tip 2: Benut de werkkostenregeling optimaal

U mag het bedrag in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onbelast besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Dit jaar is de vrije ruimte 1,7% over het fiscale loon tot en met € 400.000; die wordt naar verwachting in 2023 verhoogd naar 3%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is en blijft de vrije ruimte 1,18%.

Let op: Houd er rekening mee dat, als u uitkomt boven de grens van de vrije ruimte, 80% eindheffing is verschuldigd.

Tip: U kunt uw administratie alvast voorbereiden op meer mogelijkheden in de vrije ruimte aangezien het voorstel is om de vrije ruimte te verruimen tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

Tip 3: Neem uw loonadministratie onder de loep

Ga na of uw loonadministratie voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden. U moet namelijk de juiste gegevens kunnen verstrekken aan de Belastingdienst (bij een boekenonderzoek). Daarom dient u ook alle vereiste gegevens van de werknemer te administreren en een loonstaat aan te leggen. Daarnaast moet u de werknemers een loonstrook en een jaaropgaaf verstrekken.

Let op: U mag in verband met privacywetgeving het burgerservicenummer niet meer op de loonstrook opnemen. Ga na of u dit zo ingericht heeft in uw loonadministratie.

Tip 4: Let op bijtelling auto van de zaak

U dient als werkgever een bijtelling op het loon in acht te nemen voor het ter beschikking stellen van een auto van de zaak aan uw werknemer, indien uw werknemer per jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Dit jaar zijn er twee tarieven voor de bijtelling: 16% en 22%. In beginsel geldt het tarief van 22%, tenzij het gaat om elektrische auto’s die in 2022 op naam zijn gezet. Dan geldt een tarief van 16%. Dit percentage geldt tot het drempelbedrag van € 35.000 (in 2023: € 30.000). Indien de auto een hogere catalogusprijs heeft, geldt voor elke euro erboven een bijtelling van 22%.

Interessant? Deel dit bericht!