Europese Voucherrichtlijn

Europese Voucherrichtlijn

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met nieuwe regels inzake de behandeling van vouchers en waardebonnen. Met dit voorstel wordt de Europese voucherrichtlijn per 1 januari 2019 in de nationale btw-wetgeving opgenomen. Hierdoor zal het tijdstip waarop de btw verschuldigd is voor bepaalde soorten vouchers wijzigen.

In de huidige Europese btw-wetgeving staan geen bepalingen opgenomen hoe moet worden omgegaan met vouchers. Alle lidstaten van de EU hanteren daardoor eigen regels, waardoor bij het gebruik van vouchers in andere landen géén of zelfs dubbel btw wordt geheven. In Nederland kennen we aparte btw-wetgeving en besluiten voor zegels en waardebonnen, cadeaubonnen en telefoonkaarten. Deze regelgeving zal door het aangenomen wetsvoorstel in overeenstemming worden gebracht met de Europese voucherrichtlijn.

Op basis van het wetsvoorstel wordt een voucher gedefinieerd als een instrument ter zake waarvan de verplichting bestaat om het als gehele of gedeeltelijke tegenprestatie te aanvaarden voor bepaalde goederenleveringen of diensten.

In het voorstel worden de vouchers voortaan ingedeeld in twee categorieën:

  • vouchers voor enkelvoudig gebruik (singlepurpose vouchers)
  • vouchers voor meervoudig gebruik (multipurpose vouchers).

Bij vouchers voor enkelvoudig gebruik is op het moment van uitgifte of verkoop bekend in welke lidstaat de btw verschuldigd is bij de inwisseling van de voucher en ook welk btw-tarief van toepassing is. Bij dit soort vouchers wordt volgens de nieuwe wetgeving btw geheven op het moment van uitgifte, in plaats van op het moment van inwisselen. Het tijdstip van verschuldigdheid voor vouchers voor enkelvoudig gebruik (singlepurpose) wijzigt dus ten opzichte van de huidige regelgeving.

Bij vouchers voor meervoudig gebruik is op het moment van uitgifte niet bekend in welke lidstaat de btw verschuldigd zal zijn of welk btw-tarief van toepassing is. De heffing vindt bij deze vouchers pas plaats bij de inwisseling tegen levering van de onderliggende goederen of diensten waarop de voucher betrekking heeft. Voor vouchers voor meervoudig gebruik (multipurpose) zal  door de nieuwe regelgeving dus niets veranderen ten opzichte van de huidige regeling. Het moment van verschuldigdheid blijft het moment waarop de voucher wordt ingewisseld.

Vanaf 1 januari 2019 zullen de nieuwe regels in Nederland in werking treden. De nieuwe regelgeving geldt daarom alleen voor vouchers die vanaf 1 januari 2019 worden uitgegeven.

Interessant? Deel dit bericht!