Extra Nieuwsbrief Omtrent Corona – 15 Maart 2020

Vanmiddag heeft het kabinet bekend gemaakt dat niet alleen scholen, sauna’s en sportclubs dicht moeten maar dat ook eet- en drinkgelegenheden de deuren moeten sluiten. Vanaf vandaag 18.00 uur moeten alle eet- en drinkgelegenheden tot en met 6 april aanstaande sluiten. Door de nieuwe overheidsmaatregelen loopt het omzetverlies snel op en komen veel horecaondernemers direct in acute liquiditeitsproblemen, de vaste lasten blijven immers vooralsnog bestaan terwijl de inkomsten volledig wegvallen. Om alle getroffen horecabedrijven, zowel hotel-restaurant-café-fastservice als aanverwant bedrijf, in staat te stellen om een periode financieel te overbruggen, moet er per direct steun komen vanuit de overheid. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) claimt minimaal 5,1 miljard voor noodmaatregelen om horecaondernemers te ondersteunen. KHN dringt bovendien aan op zo spoedig mogelijk duidelijkheid ten aanzien van bijvoorbeeld (on)mogelijkheden van maaltijd afhalen en bezorgen.

MKB’ers en Zzp’ers beginnen de gevolgen te merken, vaak direct in hun portemonnee. Wat zijn de mogelijkheden als je als MKB’er of zzp’er tijdelijk in zwaar weer komt ten gevolge van het coronavirus?

Verdoorn Adviesgroep zal maandag 16 maart voor al haar Horecaklanten werktijdverkorting aanvragen voor de vaste werknemers. Alle Horecaklanten zijn vandaag, zondag 15 maart, al door ons gebeld voor spoedoverleg. Daarnaast kunnen we uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst voor lopende belastingaanslagen en loonheffing en omzetbelasting die moet worden betaald.

Uiteraard kan het zo zijn dat u geen Horeca bedrijf heeft maar wel personeel in dienst heeft en door de gevolgen van Corona minder werk heeft. Ook voor u kunnen we werktijdverkorting aanvragen en uitstel van betaling voor lopende belastingaanslagen en loonheffing en omzetbelasting. Neem dan contact met ons op als u denkt hiervoor in aanmerking te komen!

Welke hulp is er?
Momenteel zijn er de volgende mogelijkheden:
1. Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten. De overheid heeft een versnelde openstelling van de BMKB-regeling beloofd. Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als je onvoldoende zekerheden hebt voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor je garant staan. De Nederlandse staat zal vanwege het coronavirus vanaf eind maart eerder garant staan voor ondernemers. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal tweehonderdvijftig werknemers en voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten. Jouw bank kan je alles vertellen over het BMKB. De bank besluit ook of je in aanmerking komt voor een borgstellingkrediet.

2. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. Door het Bbz kun je tijdelijk een uitkering ontvangen totdat je weer in je eigen levensbehoeften kunt voorzien. Je kunt in aanmerking komen voor het Bbz als je een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert. De belangrijkste eis om in aanmerking te komen voor een Bbz-uitkering is dat je bedrijf wel rendabel is om in de toekomst weer in je eigen levensbehoeften te kunnen voorzien. De gemeente waarin je woont bepaalt of je voor een Bbz-uitkering in aanmerking komt. Je moet ook via de gemeente de uitkering aanvragen. Inmiddels hebben meerdere partijen, waaronder ZZP Nederland, de gemeenten opgeroepen om ruimhartig om te gaan met aanvragen voor een Bbz-uitkering.
Momenteel zijn er nog geen mogelijkheden door de regering opengesteld uit algemene middelen om het bedrijfsleven te helpen om financiële tegenslag door het coronavirus het hoofd te bieden.

3. Uitstel Belastingdienst
Ondernemers kunnen uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting aanvragen bij de Belastingdienst. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Wordt het verzoek toegekend, dan zet de Belastingdienst de invordering stop. De uiteindelijke beoordeling vindt achteraf plaats.
Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw. Als ondernemers vanwege het virus een lagere winstverwachting hebben, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.

4. Werktijdverkorting
Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting moet u gedurende minimaal 2 weken minstens 20% minder werk hebben binnen de gehele onderneming dan gebruikelijk is. U vraagt de vergunning aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als u voldoet aan de voorwaarden voor werktijdverkorting, dan krijgt u een vergunning voor de maximale duur van 6 weken. De vergunning kan na deze 6 weken drie keer worden verlengd tot maximaal 24 weken. De medewerkers blijven dan in dienst, maar ontvangen voor het aantal uren dat er tijdelijk geen werk is, een WW-uitkering. Let op: dit geldt enkel voor de medewerkers waarvoor u het loon moet doorbetalen en dus niet voor oproepkrachten met een nulurencontract, uitzendkrachten of zzp’ers.

Een goede onderbouwing van de benodigde werktijdverkorting bij de aanvraag is van groot belang voor een soepele afwikkeling van de aanvraag. Wij kunnen u hierbij en bij de aanvraag in zijn algemeenheid natuurlijk ondersteunen.

Recht op loon tijdens quarantaine?
Wat als uw medewerker in quarantaine moet: heeft hij of zij dan recht op loon? Dit hangt van de situatie af:

  • Zieke medewerker: als een medewerker ziek is en daarom in quarantaine moet, heeft hij recht op loon op grond van zijn arbeidsongeschiktheid ongeacht de reden van zijn eerdere reis.
  • Medewerker is (nog) niet ziek: als een medewerker uit voorzorg, omdat hij mogelijk besmet zou kunnen zijn, in quarantaine moet, dan gaat deze situatie (nog) niet op. Er is immers (nog) geen sprake van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte. Als de werknemer niet ziek is, dan geldt de hoofdregel dat een medewerker recht heeft op loon, tenzij de oorzaak van het niet werken voor rekening van de medewerker komt. In dit geval komt het risico voor rekening van de ondernemer.

Ons team, uw steun in moeilijke tijden, maar met aanpassingen
Ons team staat voor u klaar om u in deze moeilijke economische tijd zo goed mogelijk te ondersteunen. Door de vele aanvragen die wij verwachten binnen te krijgen, kunnen de wachttijden oplopen en kan onze response op uw e-mails en telefoontjes langer duren dan u bent gewend bent.

Persoonlijke afspraken met u kunnen we momenteel niet door laten gaan, voorlopig maken we in plaats daarvan een telefonische afspraak of een afspraak via videobellen.

Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Met vriendelijke groet,

Verdoorn Adviesgroep B.V.
Maurice Verdoorn

Interessant? Deel dit bericht!