Fiets van de zaak als ondernemer

Fiets van de zaak als ondernemer

De rechtbank veroordeelt een bestuurder van een bv voor het opzettelijk doen van een onjuiste btw-aangifte. Hij had weliswaar niet op papier, maar wel in werkelijkheid de leiding gehad. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf van 23 maanden op, waarvan 7 maanden voorwaardelijk.

Gebruik je de fiets voor woonwerkverkeer? Het kan voordeliger zijn om de fiets als privévermogen te beschouwen. Voor het gebruik van een privéfiets in zakelijk- en woonwerkverkeer mag dan namelijk € 0,19 per kilometer als kosten worden geboekt. Dat geeft in veel gevallen hogere kosten (die je mag opvoeren in je bedrijf) dan als de fiets als beroepsvermogen wordt beschouwd.

Als je de beroepsfiets niet of nauwelijks voor privé-doeleinden gebruikt, ben je verplicht de fiets als bedrijfsvermogen te beschouwen. Als je een dure fiets hebt aangeschaft, waardoor de kilometerkosten hoger zijn dan € 0,19 per kilometer, kun je de fiets over het algemeen ook beter als bedrijfsvermogen beschouwen.

De fiets als beroepsvermogen
Een fiets koop je voor langdurig gebruik. De aanschaf wordt gezien als investering. Investeren is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen die een levensduur hebben van meer dan één jaar en een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die voor het drijven van de onderneming worden gebruikt. Door de Belastingdienst wordt de grens voor de aanzienlijke waarde op minimaal € 450,- exclusief omzetbelasting aangehouden.

Investeren in een fiets als bedrijfsvermogen
Een voorwaarde voor een investering is dat de aanschaf mede gebeurt ten behoeve van je onderneming. Je mag een fiets, net als andere investeringen, tot het bedrijfsvermogen rekenen zolang die niet ‘geheel of nagenoeg geheel’ in de privésfeer wordt gebruikt. Simpel gezegd, wanneer de fiets minstens 10% bedrijfsmatig wordt gebruikt mag je hem tot het bedrijfsvermogen rekenen. Omdat fietsgebruik moeilijk te kwantificeren is zouden wij zelf een hogere grens nemen om een conflict met de Belastingdienst hierover te vermijden. Wij raden ‘bedrijfsvermogen’ liever aan wanneer je fietsgebruik voor minstens 20% bedrijfsmatig is, en je dat ook aannemelijk kunt maken. Als aan dit criterium voldaan wordt, geldt als investering het bedrag van de aanschafprijs voor zover dat toe te rekenen is aan het bedrijfsmatig gebruik. Wanneer de fiets exclusief btw € 2.000,- heeft gekost en je verwacht hem voor 85% beroepsmatig te gebruiken, is het bedrag van de investering dus € 1.700,-.

Het fiscale gevolg van investeren
Het meest in het oog springende gevolg is, dat de fiets niet in het jaar van aanschaf als kosten geboekt wordt maar dat de aanschaffingskosten verdeeld worden over de jaren van het gebruik, en telkens voor een gedeelte als kosten worden geboekt. Dat heet afschrijven.

De fiets als privévermogen
Wanneer de fiets niet tot het bedrijfsvermogen kan worden gerekend maar als privévermogen wordt gezien is er geen sprake van afschrijving, noch van investeringsaftrek. Je kunt dan evengoed de kosten van de fiets als beroepskosten boeken, maar dan op basis van een bedrag per zakelijk gereden kilometer. Dat bedrag is € 0,19 zowel voor woon-werkkilometers als voor andere beroepsmatige kilometers.

Omzetbelasting op investeringen
Wanneer je omzetbelastingplichtig ondernemer bent vraag je de omzetbelasting die op kosten drukt terug. Dat betekent dat je de fiets voor de omzetbelasting als bedrijfsvermogen beschouwt. Dat is een keuze die mag afwijken van de keuze die je voor de inkomstenbelasting maakt. De omzetbelasting op de aanschaf van een bedrijfsfiets is direct terugvorderbaar, ook al worden de aanschaffingskosten afgeschreven in enkele jaren. Je moet dan wel eerst rekening houden met het privégebruik van de fiets. Wanneer je de fiets voor 70% bedrijfsmatig gebruikt en voor 30% voor privédoeleinden, mag je uiteindelijk maar 70% van de omzetbelasting terugvragen.

Even samenvattend
De investering in een bedrijfsfiets is dus het bedrag dat je ervoor betaald hebt, exclusief de teruggevraagde omzetbelasting, en exclusief het gedeelte dat je moet toerekenen aan verwacht privégebruik. Dit bedrag is belangrijk want hierop wordt de afschrijving gebaseerd en de investeringsaftrek.

Investeringsaftrek
De investeringsaftrek is een premie op het investeren in de onderneming. De regeling leidt tot een aftrekpost op het belastbaar inkomen ter grootte van een percentage van de investering. De hoogte van het percentage is ook weer afhankelijk van de winst. In de meeste gevallen bedraagt het percentage nu 28%.
Deze premieregeling geldt alléén als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • je bent zelfstandig ondernemer;
  • de investeringen bedragen per stuk minstens € 450,- exclusief omzetbelasting;
  • je hebt in het kalenderjaar in totaal voor minstens € 2.300,- geïnvesteerd (norm 2017).

Een voorbeeld: je koopt in een jaar een computer voor € 1.300,- en een fiets voor € 2.000,-. Beide investeringen bedragen per stuk meer dan € 450,- en bedragen samen exclusief omzetbelasting € 3.300,-. Je voldoet dus aan de voorwaarden. De investeringsaftrek is 28%. Er mag nu een bedrag van 28% van € 3.300,- worden afgetrokken van je belastbaar inkomen, ofwel € 858,-. Stel dat je ongeveer 45% aan inkomstenbelasting en premies ziekenfonds betaalt, dan levert dat een voordeel op van € 400,-. Daarvan is € 265,- toe te rekenen aan de fiets. De fiets wordt daardoor een stuk goedkoper.

Moet ik dus fors investeren in fietsen?
De fiscale aftrekmogelijkheden maken het je makkelijker om te investeren, maar besef dat je nooit rijker wordt van kosten maken. Wanneer je bij voorbeeld € 2.000,- besteedt aan een bedrijfsfiets, kost die door afschrijving en investeringsaftrek ongeveer de helft, dus € 1.000,-. Maar de andere € 1.000,- betaal je nog altijd zelf. En als je meer uitgeeft dan strikt noodzakelijk is voor je bedrijf, benadeel je jezelf. Aan de andere kant: als je weet dat de aanschaf van je bedrijfsfiets slechts 45% kost door de belastingreductie wil je het je misschien wel permitteren om eens een echt goede fiets te kopen, met meer comfort en meer gebruiksmogelijkheden. Waar het dus om gaat is dat je voor een verantwoorde investering zicht moet hebben op wat het je kost. De invloed van fiscale regels daarop is hoogstens een aspect daarvan. De focus moet gericht zijn op de kosten en niet alleen op vermeende fiscale voordelen.

TIP Wanneer je investeringen in het kalenderjaar minder bedragen dan € 2.300,- en je overweegt nog de aanschaf van een bedrijfsfiets, sla dan in het najaar eens aan het rekenen. Het kan zijn dat het nog in dit jaar investeren in de fiets er toe leidt dat je totale investeringen ineens over de grens van € 2.300,- gaan. Dan wordt die fiets echt een stuk goedkoper. Dit is voorlichting met het doel ingewikkelde fiscale materie toegankelijk en begrijpelijk te maken. Aansprakelijkheid voor de inhoud kan niet worden aanvaard.

Interessant? Deel dit bericht!