Geen recht op loonsverhoging – niet formeel benoemd tot directie

De werknemer vordert een bedrag van € 1.000 per vier weken als verhoging van haar salaris wegens toetreding tot de directie. Wat oordeelt de kantonrechter?

De werknemer verwijst ter onderbouwing van haar stelling dat zij recht heeft op een loonsverhoging naar een organogram genaamd ‘de werkgever naar 2023’ en een overzicht tekenbevoegdheden waarin de werknemer als directeur Organisatie en Proces staat opgenomen.

Verder wijst zij op een e-mail van de werkgever van 17 november 2019 aan onder andere de werknemer met betrekking tot de agenda DT (directieteam) 18 november 2019.

Geen aanspraak op gestelde loonsverhoging

De werkgever betwist dat de werknemer aanspraak kan maken op de gestelde loonsverhoging en voert daartoe het volgende aan. De werkgever is bezig geweest met herinrichting van haar organisatie in 2019 en heeft gekeken of de werknemer daarin kon worden meegenomen.

Moeite om in rol te groeien

In dat kader heeft de werknemer rond april 2019 begeleiding gehad en een coachingstraject gevolgd om naar een functie binnen de directie te groeien. De werknemer heeft echter zelf rond augustus/september 2019 aangegeven dat ze moeite had in die rol te groeien.

Nooit (formeel) tot directie benoemd

Waar de werknemer naar verwijst, betreffen ‘praatstukken’, maar daaraan is geen daadwerkelijk gevolg gegeven. De werknemer is nooit (formeel) tot de directie benoemd en de functie en voorwaarden van de werknemer zijn ook nooit veranderd.

De kantonrechter is van oordeel dat het gezien de gemotiveerde betwisting van de werkgever op de weg lag van de werknemer haar stellingen nader te onderbouwen. Bij gebreke daarvan komt niet vast te staan dat de werknemer formeel tot de directie is toegetreden, laat staan dat zij als gevolg daarvan aanspraak kan maken op de gestelde loonsverhoging.

Formele benoeming blijkt ook niet uit mail

De e-mail van 3 december 2019, waarin de werkgever aan een HR-medewerkster aangeeft dat de arbeidsvoorwaarden voor de werknemer binnenkort besproken worden, kan de werknemer in dat kader evenmin baten nu uit die e-mail niet blijkt dat de werknemer formeel tot de directie is benoemd en dat als gevolg daarvan haar arbeidsvoorwaarden werden aangepast.

De kantonrechter wijst het verzoek van de werknemer daarom als onvoldoende af.

Uitspraak Rechtbank Gelderland, 26 januari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1239

Interessant? Deel dit bericht!