Goedkeuring geen schenkbelasting bij huwelijk

Goedkeuring geen schenkbelasting bij huwelijk

Door het huwelijk kunnen vermogens van (aanstaande) echtgenoten met elkaar vermengd raken. De mate waarin dit gebeurt kan vastgelegd worden in huwelijkse voorwaarden. Bij deze vermenging van vermogens kan sprake zijn van een belastbare schenking. Recentelijk is een Besluit van de staatssecretaris van Financiën verschenen waarin nader verduidelijkt wordt in welke gevallen geen sprake is van een belastbare schenking. Uitgangspunt is dat het aangaan van het huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden geen schenking is. Hierbij maakt het niet uit of het huwelijk is gesloten voor of na 1 januari 2018. Zelfs als sprake is van een zeer groot verschil in vermogen voorafgaand aan het huwelijk, wordt geen belastbare schenking aangenomen bij een huwelijk in gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden
Echtgenoten kunnen er voor kiezen om huwelijkse voorwaarden op te stellen of te wijzigen. Dit kan voorafgaand, maar ook tijdens het huwelijk gebeuren. Indien bij de wijziging van de huwelijkse voorwaarden overgegaan wordt op een (algehele) gemeenschap van goederen, is goedgekeurd dat geen sprake is van een belastbare schenking. Onder voorwaarden mag daarbij afgeweken worden van een 50/50 gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap.

Ook een finaal verrekenbeding is goedgekeurd. Dit houdt in dat het vermogen bij het einde van het huwelijk door echtscheiding en/of overlijden wordt verdeeld alsof er een (algehele) gemeenschap van goederen heeft bestaan.

Tot slot geeft het Besluit een goedkeuring waarbij bepaalde goederen buiten de huwelijksgemeenschap gehouden worden. Als voorbeeld wordt genoemd dat een schuld die de ene echtgenoot heeft aan de andere echtgenoot, buiten de gemeenschap gehouden wordt. Deze schuld is in het gegeven voorbeeld ontstaan doordat bij aanschaf van de gezamenlijke woning één van de echtgenoten meer eigen vermogen heeft ingelegd.

Conclusie
Het huwelijk en het wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan aanleiding geven tot vermogensverschuivingen tussen echtgenoten. Het Besluit geeft enkele concrete goedkeuringen dat geen schenkbelasting geheven zal worden bij deze vermogensverschuivingen. Het betekent echter niet dat in andere gevallen automatisch wel sprake is van een belaste schenking. Dit zal per geval specifiek beoordeeld moeten worden.

Het blijft van belang om uw huwelijkse voorwaarden periodiek tegen het licht te houden om te beoordelen of deze nog passend zijn bij uw wensen en levensfase. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Een wijziging van de huwelijkse voorwaarden kan aanleiding geven tot heffing van schenkbelasting en dient altijd zorgvuldig te worden begeleid. Voor een quick scan van uw huidige huwelijkse voorwaarden kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Interessant? Deel dit bericht!