Handboek Loonheffingen: bitcoin is geen loon in geld

In de online versie van het Handboek Loonheffingen 2018 van de Belastingdienst staat sinds kort dat bitcoins en andere cryptovaluta die een werkgever aan zijn werknemers uitdeelt, geen loon in geld zijn. Ze vormen wel loon in natura en mogen niet zomaar onbelast blijven.

Deelt een organisatie aan werknemers bitcoins of andere cryptovaluta uit, dan moet hij die op de juiste manier verwerken in de loonadministratie. In het online Handboek Loonheffingen 2018 is onlangs opgenomen hoe de werkgever in dat geval de waarde van de cryptovaluta moet bepalen. De waarde in het economisch verkeer is daarbij doorslaggevend. In de volgende pdf-versie van het Handboek Loonheffingen 2018 (tool) – die op 1 oktober verwacht wordt – zal deze wijziging ook doorgevoerd zijn.

Belast loon of eindheffingsloon
In principe zijn alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die een werkgever aan werknemers uitdeelt en die geen geld zijn, loon in natura. De werkgever moet ze bij het belaste loon van de werknemer tellen of als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte (e-learning).Sommige vormen van loon in natura mogen onbelast blijven zonder van de vrije ruimte te snoepen, omdat er een gerichte vrijstelling (tools) of nihilwaardering (tools) voor geldt, terwijl andere juist verplicht loon voor de werknemer zijn, zoals de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak.

Waarde in economisch verkeer
Om te bepalen hoeveel loon in natura de werkgever bij het loon van de werknemer moet tellen of moet aanwijzen als eindheffingsloon, moet hij weten wat de waarde ervan is. In de meeste gevallen is deze waarde het bedrag inclusief BTW van de inkoopfactuur. Als de werkgever geen factuur heeft of een factuur heeft van een verbonden vennootschap, moet hij echter uitgaan van de waarde in het economisch verkeer. Ook bij cryptovaluta moet de werkgever die waarde in het economisch verkeer gebruiken. Die bepaalt hij door uit te gaan van de waarde in euro’s op het moment waarop hij de cryptovaluta aan de werknemer uitbetaalt.

Interessant? Deel dit bericht!