In dienst nemen van 56-plussers

Tot het moment van afschaffing kan uw organisatie het LKV oudere werknemer krijgen bij het in dienst nemen van werknemers van 56 jaar of ouder die vóór indiensttreding een uitkering van UWV kregen of een vergelijkbare uitkering uit een ander EU-land. Om de tegemoetkoming aan te vragen, moet uw organisatie wel een doelgroepverklaring voor de betreffende werknemer in de administratie bewaren als bewijs dat hij aan de voorwaarden voldoet.

Interessant? Deel dit bericht!