Velden met een * zijn optioneel.

  Werkgever

  Werknemer

  Achternaam

   

  BSN nummer

  Voorletters
  Nationaliteit
  Tussenvoegsel*
  Titel voor*
  Titel na*
  Voornaam
  Burgerlijke staat
  Geboortedatum
  Geslacht
  In dienst datum
  Nr. ID bewijs.
  Geldig t/m
  Kopie geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort of ID-kaart (Rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs)
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  E-mail
  Telefoon
  IBAN nummer
  Afdeling
  Functie
  Werktijden
  Specificatie aantal uren per dag bij parttime*
  Maandag
  Dinsdag
  Woensdag
  Donderdag
  Vrijdag
  Zaterdag
  Zondag
  Overeengekomen salaris
  Bedrag in EUR
  Type bedrag
  Tijdsperiode
  Overeengekomen onkostenvergoeding
  Bedrag in EUR
  Type bedrag
  Tijdsperiode
  Indien u een reiskostenvergoeding ontvangt: enkele afstand van uw woning tot uw werk in kilometers*
  Volgt u een opleiding Beroepsbegeleidende Leerweg?
  Ontvangt u een uitkering of komt u uit een uitkeringssituatie?
  Zo ja, welke*:
  Is er sprake van een loonkostenvoordeel?
  Zo ja, welke*
  Krijgt u een auto van de zaak ter beschikking gesteld?
  Kenteken*
  Model/Type*
  Cataloguswaarde in EUR*
  Ingangsdatum*
  Gebruikt u de auto ook voor privé?*
  Heeft u een verklaring van de Belastingdienst dat u de auto minder dan 500 kilometer privé gebruikt?*
  Zo ja: kopie van deze verklaring*
  Verklaring loonheffing
  Wilt u dat uw werkgever rekening houdt met de loonheffingskorting?
  Vanaf (meestal de datum van indiensttreding)
  Datum ondertekening
  E-mail werkgever (voor kopie van dit formulier)
  Handtekening

  Uitleg: Klik & sleep met uw muis aan de linkerkant van het bovenstaande witte venster om een handtekening te krijgen. Opnieuw beginnen? Klik dan op bovenstaande knop "Handtekening opnieuw"
  Ruimte voor opmerkingen