Velden met een * zijn optioneel.

  Werkgever

  Werknemer

  Achternaam

   

  BSN nummer

  Voorletters

  Nationaliteit

  Tussenvoegsel*

  Titel voor*

  Titel na*

  Voornaam

  Burgerlijke staat

  Geboortedatum

  Geslacht

  In dienst datum

  Nr. ID bewijs.

  Geldig t/m

  Kopie geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort of ID-kaart (Rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs)

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  E-mail

  Telefoon

  IBAN nummer

  Afdeling

  Functie

  Werktijden

  Specificatie aantal uren per dag bij parttime*

  Maandag

  Dinsdag

  Woensdag

  Donderdag

  Vrijdag

  Zaterdag

  Zondag

  Overeengekomen salaris

  Bedrag in EUR

  Type bedrag

  Tijdsperiode

  Overeengekomen onkostenvergoeding

  Bedrag in EUR

  Type bedrag

  Tijdsperiode

  Indien u een reiskostenvergoeding ontvangt: enkele afstand van uw woning tot uw werk in kilometers*

  Volgt u een opleiding Beroepsbegeleidende Leerweg?

  Ontvangt u een uitkering of komt u uit een uitkeringssituatie?

  Zo ja, welke*:

  Is er sprake van een loonkostenvoordeel?

  Zo ja, welke*

  Krijgt u een auto van de zaak ter beschikking gesteld?

  Kenteken*

  Model/Type*

  Cataloguswaarde in EUR*

  Ingangsdatum*

  Gebruikt u de auto ook voor privé?*

  Heeft u een verklaring van de Belastingdienst dat u de auto minder dan 500 kilometer privé gebruikt?*

  Zo ja: kopie van deze verklaring*

  Verklaring loonheffing

  Wilt u dat uw werkgever rekening houdt met de loonheffingskorting?

  Vanaf (meestal de datum van indiensttreding)

  Datum ondertekening

  E-mail werkgever (voor kopie van dit formulier)

  Handtekening


  Uitleg: Klik & sleep met uw muis aan de linkerkant van het bovenstaande witte venster om een handtekening te krijgen. Opnieuw beginnen? Klik dan op bovenstaande knop "Handtekening opnieuw"

  Ruimte voor opmerkingen