Is de salarisadministrateur AVG-proof en zorgenvrij over privacy?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) scoorde met bijna 90% extreem hoog als beleidsthema waar de aandacht van salarisadministrateurs naar toe ging, zo bleek uit het NIRPA-trendonderzoek van 2018. Met 60% is het in 2019 nog steeds het belangrijkste beleidsthema, zo is te lezen in het NIRPA-trendonderzoek van 2019. 

In het trendonderzoek van 2019 is geïnventariseerd of iedereen inmiddels AVG-proof en zorgenvrij is. Slechts 7% van de respondenten maakt zich veel zorgen. Iets meer dan een derde van de respondenten maakt zich volstrekt geen zorgen. 

Datalek door werknemers

De respondenten die aangeven zich zorgen te maken over privacy en dataveiligheid in de eigen organisatie doen dat niet zozeer omdat er onvoldoende relevante kennis en expertise binnen de afdeling salarisadministratie is (17%). De zorgen gaan vooral over het ontstaan van een datalek als gevolg van gedragingen van eigen werknemers (48%). Dat risico wordt veel hoger ingeschat dan een datalek door gedragingen van partners waarmee wordt samengewerkt (17%). 

Zorgen over privacy- en veiligheidsfactoren 

Over welke factoren maak je je zorgen wat betreft privacy en dataveiligheid? 

 • Een datalekals gevolg van gedragingen van onze eigen medewerkers 48%  
 • Onvoldoende relevante kennis en expertise binnen onze organisatie 30% 
 • Mogelijke controle van de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) door de Autoriteit Persoonsgegevens – 29%
 • Stabiliteit van de software en computersystemen waarmee wij werken 23% 
 • Deveiligheid van onze bedrijfs- en medewerkersgegevens in de cloud en/of lokaal 22%  
 • Een datalekals gevolg van gedragingen van partners waarmee we 17% samenwerken (leverancier salarissoftware o.a.)  
 • Een datalekals gevolg van gedragingen van onze klanten 16% 
 • Onvoldoende relevante kennis en expertise binnen de afdeling salarisadministratie 14% 

Imagoschade 

Als het gaat om de mogelijke negatieve effecten van problemen op het gebied van privacy en dataveiligheid dan zijn de respondenten niet alleen beducht voor de directe financiële consequenties (de opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens), maar zeker ook voor de imagoschade die ontstaat als gevolg van negatieve berichtgeving. 

Zorgen over negatieve effecten 

Over welke mogelijke negatieve effecten maak je je het meeste zorgen? 

 • Oplegging van boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens 35% 
 • Imagoschade: verslechtering van onze arbeidsmarktpositie door negatieve berichtgeving 31% 
 • Imagoschade: verslechtering van onze marktpositie, klantverlies e.d. door negatieve berichtgeving 34% 

Er is daarbij een verschil tussen interne en externe salarisadministrateurs. De interne salarisadministrateur maakt zich meer zorgen over de imagoschade op de arbeidsmarkt. De externe salarisadministrateur is aanmerkelijk banger voor een verslechtering van de marktpositie. Dat lijkt gelet op de aard van de dienstverlening logisch.  

Als je let op functies, dan lijkt de senior salarisadministrateur het meest het opleggen van een boete te vrezen, terwijl de salarisadviseur het meest bang is voor de aantasting van de marktpositie. 

 

Bron: Salaris Vanmorgen

Interessant? Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email