Jeugd-LIV 2018: alleen bij loon binnen uurloongrenzen

Jeugd-LIV 2018: alleen bij loon binnen uurloongrenzen

De uurloongrenzen die in heel 2018 gelden voor het jeugd-LIV, zijn gepubliceerd. Werkgevers krijgen dit lage-inkomensvoordeel voor jongere werknemers alleen als hun gemiddelde uurloon over heel 2018 binnen deze grenzen ligt.

Werkgevers krijgen het jeugd-LIV alleen voor werknemers die in heel 2018 een gemiddeld uurloon hebben dat binnen de grenzen valt. Deze uurloongrenzen zijn afgeleid van het wettelijk minimumloon over het hele kalenderjaar en worden daarom pas bekendgemaakt na de publicatie van het wettelijk minimumloon voor de tweede helft van 2018 (tool). De leeftijd van de werknemer op 31 december van het voorgaande kalenderjaar is daarbij doorslaggevend, het maakt dus niet uit als de werknemer gedurende het jaar jarig is. Het bedrag aan tegemoetkoming (tools) en de uurloongrenzen die daarbij horen, blijven hetzelfde.

Geen LIV onder de 18
Dat de uurloongrenzen voor het hele jaar gelden, kan vervelende gevolgen hebben. Als een werknemer precies het minimumloon verdient en gedurende het jaar uit dienst treedt, kan zijn gemiddelde uurloon onder de ondergrens voor het jeugd-LIV uitkomen. Zijn werkgever krijgt de tegemoetkoming dan niet. Aan de andere kant kan de werknemer door een bonus of loonsverhoging aan het einde van het jaar ook boven de bovengrens uitkomen. Ook dan krijgt zijn werkgever geen jeugd-LIV
Voor werknemers die op 31 december 2017 jonger waren dan 18 geldt er geen jeugd-LIV. Daar staat tegenover dat hun minimumjeugdloon ook niet bijzonder veel hoger uitpakt door de stapsgewijze verhoging (tool) per 1 juli 2017 en 1 januari 2019 (tool). Het jeugd-LIV is in het leven geroepen om de extra loonkosten te compenseren die werkgevers door deze verhoging hebben. Bovendien werken jongeren over het algemeen slechts een beperkt aantal uren, waardoor de stijging in de loonkosten voor werkgevers wel meevalt.

Nog even geduld voor uitbetaling
Hoewel de uurloongrenzen voor het jeugd-LIV voor 2018 nu al bekend zijn, krijgen werkgevers het voordeel pas over ruim een jaar. Pas medio september 2019 wordt het jeugd-LIV over 2018 uitbetaald. Voorlopig moeten ze dus nog even wachten op de compensatie voor de hogere loonkosten sinds 1 juli 2017.
De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV zijn voor heel 2018 als volgt:

Interessant? Deel dit bericht!