Kleineondernemersregeling voor de BTW gaat op de schop

Kleineondernemersregeling voor de BTW gaat op de schop

De opzet van de kleineondernemersregeling (KOR) voor de BTW gaat per 2019 wijzigen. In een bijlage bij de Miljoenennota 2018 is opgenomen dat als de omzet voor kleine ondernemers lager is dan € 17.500, de ondernemer de BTW-vrijstelling oftewel de KOR kan toepassen.

De KOR is een regeling voor natuurlijke personen die ondernemer zijn en die per jaar niet meer dan € 1.883 aan BTW verschuldigd zijn. Door deze regeling hoeven zij geen of minder BTW af te dragen als zij onder bepaalde BTW-grenzen blijven. Ook kunnen zij in aanmerking voor een ontheffing van de administratieve verplichtingen komen. Als een ondernemer in aanmerking wil komen (tool) voor de KOR moet hij in Nederland zijn gevestigd en aan de factureringsverplichtingen voldoen en een boekhouding bijhouden.

Het kabinet wil kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen en de administratieve lasten voor hen verminderen. Daarom is besloten de KOR die voor de BTW geldt aan te gaan pakken. In de bijlage van de Miljoenennota 2018 is een voorstel opgenomen waardoor de KOR flink gaat wijzigen. Vanaf 2019 gaat namelijk de omzet bepalend zijn voor de (eventuele) toepassing van de KOR. Het bedrag van deze omzet gaat volgens het voorstel € 17.500 worden. Ondernemers met een lagere omzet dan € 17.500 kunnen dan dus de KOR toepassen. Het omzetcriterium wordt in bijna alle andere EU-landen toegepast. Het bedrag van de omzet is in iedere lidstaat echter wel anders.  Als het aan de EU ligt gaat de omzetdrempel naar € 100.000 waardoor kleine ondernemers dus nog minder snel met BTW-heffing te maken krijgen.

Het voorstel moet nog in een wetsvoorstel worden uitgewerkt maar het is dus de bedoeling dat de wijziging op 1 januari 2019 ingaat. Wanneer de indiening van dit wetsvoorstel gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

Interessant? Deel dit bericht!