Kosten van ongeval werknemer soms niet te verhalen

Kosten van ongeval werknemer soms niet te verhalen

Als een werknemer niet kan werken door een ongeval, moet uw organisatie zijn loon doorbetalen en mogelijk andere kosten maken, bijvoorbeeld voor re-integratie. Soms kan degene die het ongeval heeft veroorzaakt voor die kosten opdraaien. Hoe werkt dit regresrecht?

Om kosten op de dader te kunnen verhalen (tool), moet er een zogenoemd medisch causaal verband bestaan tussen de schade van de werknemer – en daarmee samenhangend de kosten van uw organisatie vanwege zijn ziekte – en het handelen of nalaten van de aansprakelijke derde. Om dit vast te stellen, kan het inschakelen van een medisch specialist nodig zijn. Daarnaast moet de schade aantoonbaar zijn toegebracht door die derde, waarbij hij de mogelijkheid moet hebben gehad om de situatie te voorkomen.

Geen verschil tussen werktijd en privétijd
In de praktijk zijn het causale verband en de schuld niet altijd eenvoudig te bewijzen. Vaak moet er dan ook een rechter aan te pas komen om een uitspraak over de kwestie te doen. Als de werkgever vermoedt dat de ziekte van de werknemer aan een derde is te wijten, kan hij de werknemer naar de bedrijfsarts of arbodienst sturen om de situatie te laten beoordelen.

Voor de mogelijkheid tot regres maakt het niet uit of het ongeval dat heeft geleid tot de ziekte van de werknemer onder werktijd of in privétijd heeft plaatsgevonden.

Verhalen is niet altijd mogelijk
Is een ongeval door schade aan het wegdek de oorzaak van de uitval van de werknemer wegens ziekte, dan moet hij zelf een schadeclaim neerleggen bij de wegbeheerder. De werkgever kan dat niet voor hem doen. En als de veroorzaker een kind of geestelijk gestoorde is, kan uw organisatie de schade helemaal niet verhalen, ook niet op de ouders van het kind.

Opzet of bewuste roekeloosheid van collega
Is de aansprakelijke bij een ongeval een andere werknemer van uw organisatie – dus een collega van de zieke werknemer – dan is de schade alleen op hem te verhalen (tool) als de ziekte met opzet of door bewuste roekeloosheid is ontstaan. Dat moet uw organisatie dan uiteraard kunnen bewijzen.

Interessant? Deel dit bericht!