Kredietverlening Margo Huijerjans

Kredietverlening Margo Huijerjans

We merken in onze adviespraktijk dat, door het aantrekken van de economie, weer meer bedrijven willen en ook moeten investeren. Om te kunnen groeien en/of nieuwe ambities te kunnen realiseren zijn vaak investeringen in activa en werkkapitaal nodig. In de huidige markt is het nog steeds een uitdaging om deze investeringen goed gefinancierd te krijgen. Door de crisis zijn de financiële reserves van bedrijven vaak beperkt en banken staan weliswaar weer meer open voor kredietaanvragen maar zijn erg kritisch.

Voor het verkrijgen van een financiering is een goede voorbereiding daarom van cruciaal belang. U kunt niet meer volstaan met het aanleveren van jaarcijfers en een beknopt investeringsplan. Onderstaand 4 tips die u helpen bij het verkrijgen van een bedrijfskrediet.

 1. Verdienmodel

De belangrijkste vraag voor een bank (of een andere financier) is of u de aflostermijnen en rente kunt blijven betalen. Besteed in de kredietaanvraag daarom voldoende aandacht aan uw bedrijfs- en verdienmodel en onderbouw deze waar mogelijk met feiten en een goede prognose.  Houd in uw aanvraag ook rekening met risico’s. Natuurlijk wilt u laten zien dat het goed gaat met uw bedrijf, maar ondernemers zijn vaak optimistisch. Maak een goede risicoanalyse, waarin u ook rekent met een worse case scenario.

 

 1. Zekerheden

Een financier probeert haar verliesrisico te beperken door zekerheden te vragen. Voorbeelden van zekerheden zijn pandrecht op uw debiteuren of bedrijfsmiddelen, een hypotheek op uw bedrijfspand/woonhuis en een persoonlijke garantstelling of borg.

Breng in beeld welke zekerheden u wilt en kunt verstrekken en onderbouw de (markt)waarde van de zekerheden. Onderzoek ook of u in aanmerking kunt komen voor een borgstellingskrediet. Bij een borgstellingskrediet staat de overheid garant voor een deel van het krediet. Belangrijk is tenslotte om te realiseren dat een financier veel waarde hecht aan een eigen inbreng. Immers waarom zou een bank risico lopen als u dat zelf als ondernemer (bijna) niet wenst te doen.

 

 1. Zorg voor een professionele en betrouwbare uitstraling

Zorg er voor dat uw kredietaanvraag compleet is en er verzorgd uitziet. Ook u en uw bedrijf moeten professioneel en betrouwbaar overkomen. Een financier moet meteen vertrouwen in u en uw bedrijf hebben. Is uw financieringsaanvraag eenmaal afgewezen dan bestaat er vaak geen tweede kans meer bij de betreffende financier.

 

 1. Onderzoek alternatieve financieringsoplossingen

In veel situaties is een bancair krediet niet meer (alleen) de best passende oplossing. Onderzoek daarom alternatieve financieringsvormen, zoals:

 • crowdfunding
 • factoring
 • leasing
 • informals/business angels
 • Qcredits en Bijstandsverlening Zelfstandigen
 • Overheidsregelingen (subsidies, fiscale regelingen en financieringen)

 

Sinds enkele maanden werkt Verdoorn Adviesgroep samen met Margo Huijerjans. Margo is financieringsspecialist. Zij kan u bijstaan in onder andere de volgende vraagstukken:

 • het ontzorgen van de volledige kredietaanvraag;
 • adviseren over de juiste financiering(smix);
 • het ondersteunen bij het opstellen of optimaliseren van uw (business)plan;
 • onderhandelen over voorwaarden (rentepercentages, zekerheden etc) en afbouw van de financiering (looptijd);
 • optimalisatie van de huidige financieringsstructuur.

 

Heeft u een kredietbehoefte of wilt u uw huidige financieringsstructuur eens tegen het licht houden, neem contact met ons op. Tot het einde van het jaar kunt u geheel vrijblijvend een eerste adviesgesprek aanvragen met Margo.

 

Interessant? Deel dit bericht!