Maatregelen 18-12-2021 – Fiscaliteit

Bijzonder uitstel van betaling

Het verlengde uitstel van betaling voor alle belastingschulden die op grond van het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt, bijvoorbeeld de laatste kwartaalaangiften 2021, wijzigt voorlopig niet. In januari 2022 beoordeelt het kabinet of verder uitstel nodig is.

Grenswerkers

De afspraken met België en Duitsland over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen lopen nog tot en met 31 december 2021. Het kabinet heeft inmiddels met België en Duitsland afspraken gemaakt over verlenging tot en met maart 2022.

Einde betaalpauze hypotheeklasten

De versoepelde fiscale regels in het geval je k betaalpauze voor rente en aflossing hebt afgesproken met je hypotheekverstrekker eindigen 1 januari 2022. Wel wordt onderzocht of er structureel meer ruimte moet worden geboden voor uitstel van hypotheekaflossingen. De Tweede Kamer wordt volgend jaar over de uitkomsten van dit onderzoek geïnformeerd.

Wie nog van de versoepelde fiscale regels gebruik wil maken, moet dus voort maken. De betaalpauze moet aan de volgende drie voorwaarden voldoen om de versoepelde fiscale regels te mogen toepassen:

  1. je hebt in de periode 12 maart 2020 tot en met 31 december 2021 bij jouw geldverstrekker gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus;
  2. jij en je geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 januari 2022 ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd;

de looptijd van de betaalpauze bedraagt maximaal twaalf maanden

Let op
Leen je van een niet-administratieplichtige – bijvoorbeeld familie of zijn eigen bv – dan gelden aanvullende voorwaarden.

Invordering belastingschulden

Sinds september 2021 is de invordering van belastingschulden waarvoor geen bijzonder uitstel is gevraagd weer gestart met de verzending van vooraankondigingen, herinneringen en aanmaningen. Er is nu echter besloten om meer tijd te nemen voordat verdergaande stappen in de invordering worden gezet. Bedrijven en burgers die hun belastingschulden nog niet hebben ingelost, krijgen in januari een brief waarin onder meer wordt beschreven hoe zij alsnog uitstel van betaling kunnen aanvragen.

De betekening van dwangbevelen die eerst gepland stond voor 7 januari 2022, wordt ten minste een maand uitgesteld.

Daarnaast wordt het uitstelbeleid uitgebreid, zodat vanaf begin volgend jaar ook een betalingsregeling kan worden gekregen voor de motorrijtuigenbelasting.

Interessant? Deel dit bericht!