Maatregelen 18-12-2021 – Overige sectoren

Evenementensector

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) worden verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022. De regelingen keren uit als een evenement geen doorgang kan vinden door een verbod op grond van de coronamaatregelen. Het subsidiepercentage bedraagt in het eerste kwartaal van 2022 90% en in het tweede en derde kwartaal 80%. Voor het eigen risico (10% in het eerste kwartaal en 20% in het tweede kwartaal) kan een lening worden afgesloten. Daarvoor geldt een terugbetalingsverplichting met een rente van 2% per jaar.

Het streven blijft om maximaal drie weken van tevoren duidelijkheid te geven over het wel of niet doorgaan van evenementen. De details van de regelingen worden nog nader uitgewerkt en op een later moment bekendgemaakt.

Financiering

  • De volgende coronakredietregelingen blijven ook in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar:
  • de Credits-overbruggingskredieten;
  • het Klein Krediet Corona (KKC);
  • de GO-C-regeling;
  • de Borgstelling MKB-kredieten-C (BMKB-C)
  • Borgstelling MKB-Landbouwkrediet-C (BL-C)

De regelingen worden voorbereid om beschikbaar te hebben tot en met het tweede kwartaal van 2022. De BMKB-C loopt als module van de BMKB-regeling automatisch door tot 1 juli 2022.

Cultuursector

De culturele en creatieve sector krijgt € 59,5 miljoen extra voor specifieke steun in de maand januari 2022. Als de beperkende maatregelen eerder dan eind januari worden opgeheven of versoepeld, zal ook het steunpakket daarop worden aangepast. Wanneer de beperkende maatregelen ook na januari van kracht zijn, zal het kabinet opnieuw passende steunmaatregelen treffen. Ook wordt de leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen met € 25 miljoen verhoogd en tot en met het tweede kwartaal 2022 verlengd. Een uitwerking van dit steunpakket volgt begin januari 2022.

Sportsector

Voor de amateursport zullen de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) worden doorgezet om tot eind januari 2022 de vaste lasten en huurkosten te compenseren. Gemeenten krijgen middelen om ijsbanen en zwembaden te steunen.
Professionele sportorganisaties worden gecompenseerd voor gederfde inkomsten door het niet langer toestaan van publiek bij wedstrijden. Daarbij zal rekening gehouden worden met de samenloop met NOW en TVL.

Steunbeleid op langer termijn

Gegeven de economische nadelen van het steunpakket, kan het steunbeleid in de ogen van het kabinet niet oneindig zijn. Een combinatie van sluitingen én ruimhartige compensatie is uiteindelijk onhoudbaar, zeker wanneer de coronapandemie langere tijd aanhoudt. Om bedrijven in staat te stellen zich aan te passen, is het kabinet voornemens om het komende kwartaal duidelijkheid te bieden over het beleid omtrent de verdeling van risico’s. Er zal een nieuwe balans moeten worden gevonden in de verdeling van lasten tussen overheid en bedrijfsleven. Zeker is dat het niet houdbaar is om een volgende winter weer grootschalige steunpakketten zoals nu op te tuigen.

Interessant? Deel dit bericht!