Middeling; laat uw voordeel niet liggen

Middeling; laat uw voordeel niet liggen

Ingeval de hoogte van uw inkomen de afgelopen jaren sterk wisselde, bijvoorbeeld als gevolg van de afkoop van uw pensioen in eigen beheer of omdat u ondernemer bent, kan het aantrekkelijk zijn om een verzoek tot middeling in te dienen. Mogelijk heeft u namelijk nog recht op een teruggave.

Hoe werkt middelen?
Bij middelen worden de inkomens van drie achtereenvolgende jaren opgeteld. Het totaalbedrag wordt vervolgens gedeeld door drie en in gelijke mate verdeeld over de drie afzonderlijke jaren, waarna de te betalen belasting in elk afzonderlijk jaar opnieuw berekend wordt. Op het moment dat de nieuwe belastingbedragen lager zijn dan de oorspronkelijk betaalde inkomstenbelasting, kunt u een teruggave krijgen als u aan de voorwaarden voldoet.

Wat zijn de voorwaarden?
De Belastingdienst stelt enkele voorwaarden alvorens een verzoek tot middeling ingewilligd wordt.

  • Middeling dient te geschieden over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren en er mag geen overlap zijn met een eerder tijdvak waarover gemiddeld is.
  • Bij het berekenen van de middelingsteruggaaf hanteert de Belastingdienst een drempel van € 545. Dit betekent dat u geen teruggaaf ontvangt als deze lager is dan € 545. Een teruggaaf die hoger is dan € 545, wordt verminderd met de drempel.
  • Tot slot kan een verzoek tot middeling ingediend worden binnen 36 maanden nadat de aanslagen over de drie betreffende jaren definitief zijn opgelegd.

Bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting wordt reeds door onze adviseurs beoordeeld of u in aanmerking kunt komen voor middeling.

Interessant? Deel dit bericht!