Na vijf jaar geen voordeel meer van 0%-bijtelling auto van de zaak

Na vijf jaar geen voordeel meer van 0%-bijtelling auto van de zaak

Een aantal jaar geleden is het bijtellingspercentage voor zuinige auto’s van de zaak verlaagd, waarmee de overheid het gebruik van zuinige auto’s wilde stimuleren. Voor auto’s met een uitstoot van maximaal 50 gram CO2 per kilometer die in 2013 werden aangeschaft, gold een bijtelling van 0 procent. Dit tarief bleef gedurende 60 maanden gelden, maar die periode is nu bijna verstreken. Dit betekent dat de huidige tarieven gaan gelden, als u geen actie onderneemt.

Afname fiscale voordelen
De overheid scherpt de regels steeds verder aan. Dit betekent dat voor hetzelfde model auto het lage bijtellingspercentage van een aantal jaren later wellicht niet langer van toepassing is. In 2014 werden de bijtellingstarieven aangescherpt, waardoor veel belastingplichtigen eind 2013 nog een energiezuinige auto aan hebben geschaft. Deze auto’s zullen in de loop van 2018 uit de 60-maandenregeling verdwijnen. Vanaf dat moment zal het hogere bijtellingspercentage gelden.

In 2013 gold bijvoorbeeld voor een Mitsubishi Outlander met een verbruik van 42 gram CO2 per kilometer een tarief van 0 procent. In 2018 geldt echter het reguliere tarief van 22 procent voor alle auto’s met enige CO2-uitstoot. Het lage tarief van 4 procent bijtelling geldt alleen voor auto’s zonder enige CO2-uitstoot. Stel dat deze Mitsubishi in november 2013 is aangeschaft, dan zal vanaf november 2018 de hogere bijtelling van 22 procent gelden.

Verkopen of naar privé overbrengen
Er zijn verschillende mogelijkheden om deze hogere bijtelling te voorkomen. De meest voor de hand liggende optie is het verkopen van de huidige auto: bij een nieuwe auto kan immers weer rekening worden gehouden met de nieuwe bijtellingspercentages. Om gebruik te kunnen maken van het lage bijtellingspercentage, zal moeten worden gekozen voor een auto zonder enige CO2-uitstoot. Bij een nieuwe auto geldt opnieuw de 60-maandenregeling vanaf het moment van aanschaf.

Ook kan een auto die op de balans staat naar privé worden gehaald. Dit dient te gebeuren tegen het reële bedrag dat de auto op dat moment waard is. Om dit bedrag te bepalen moet een taxatierapport worden opgesteld door de autodealer. Ook moet de btw over de reële waarde van de auto alsnog worden afgedragen aan de Belastingdienst.

De regels rondom het gebruik van de auto van de zaak zijn vaak complex. Hebt u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Interessant? Deel dit bericht!