Nieuwe kleineondernemersregeling gaat ook voor bv gelden

Nieuwe kleineondernemersregeling gaat ook voor bv gelden

De wijziging van de kleineondernemersregeling in een omzetgerelateerde vrijstellingsregeling gaat voor alle rechtsvormen gelden. Een bv kan er dus straks ook een beroep op doen. De regeling moet op 1 januari 2020 in werking treden.

Door het ministerie van Financiën is een omzetgerelateerde vrijstellingsregeling voor de BTW ter consultatie aangeboden. Deze regeling die de kleineondernemersregeling (KOR) (tool) moet gaan vervangen verschilt op een aantal punten van de KOR. Zo gaat in plaats van het bedrag van de verschuldigde BTW de omzet per kalenderjaar als uitgangspunt gelden voor de nieuwe regeling. Het bedrag van deze omzet is echter nog niet bekendgemaakt. Daarnaast gaat de omzetregeling ook gelden voor rechtspersonen. Momenteel mogen alleen natuurlijke personen een beroep op de KOR doen. Dit wil dus zeggen dat straks ook bv’s, verenigingen en stichtingen kunnen vragen om toepassing van de omzetregeling.

Van BTW-belast naar BTW-vrijgesteld

Ook verandert de positie van de ondernemer. Hij wordt van een BTW-belaste ondernemer (tool) een BTW-vrijgestelde ondernemer. Verzoekt een ondernemer om toepassing van de omzetvrijstelling, dan mag hij geen BTW in rekening brengen aan zijn afnemers. De aan hem in rekening gebrachte BTW kan hij ook niet aftrekken. Ook hoeft deze persoon geen BTW-aangifte te doen en is hij ontheven van de administratieve verplichtingen (tool).

Gemiddelde omzetgrens is € 26.000

Het bedrag van de omzetgrens is dus niet gepubliceerd. Dit wordt namelijk eerst ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd. De gemiddelde omzetgrens in de Europese landen waar ze dit systeem al toepassen is € 26.000. Het is de bedoeling dat de omzetgrens per 1 januari 2020 in werking treedt. Ondernemers die de vrijstelling al per die datum willen gaan toepassen moeten dit uiterlijk 20 november 2019 aan de inspecteur melden. Doen zij dit later dan kan pas per 1 april 2020 de regeling worden toegepast en moeten de ondernemers de eerste drie maanden van 2020 de normale BTW-regels gebruiken. Hierna moet men zich vier weken voorafgaand aan het tijdvak waarin men wil dat de omzetregeling toegepast mag gaan worden melden.

 

Interessant? Deel dit bericht!