Nieuwe regels payrolling stapje dichterbij

Nieuwe regels payrolling stapje dichterbij

Het zat er al een tijdje aan te komen dat de regels voor payrolling zouden worden aangepast. Dat lijkt nu een stapje dichterbij te zijn gekomen met de indiening van een initiatiefwetsvoorstel hierover bij de Tweede Kamer eind vorig jaar. Uitgangspunt daarin is dat de rechten van payrollmedewerkers gelijkgesteld worden aan de rechten van medewerkers die bij de opdrachtgever zelf in dienst zijn. Met dit voorstel wordt de Wet allocatie arbeidskrach- ten door intermediairs (Waadi) aangepast. Na invoering van dit wetsvoorstel is het niet meer mogelijk om de regels inzake de uitzendovereenkomst toe te passen. Daardoor kan de verlengde ketenregeling van 5,5 jaar niet worden gebruikt. Ook kunnen payrollondernemingen dan geen uitzendbeding meer hanteren.

Snel invoeren
Het is de bedoeling dat de wet zo snel mogelijk wordt ingevoerd, met een korte overgangsperiode van maximaal 6 maanden. Tot de invoering van de nieuwe regels, is de rechtspositie van payrollmedewerkers alleen bij ontslag gelijk. In alle andere gevallen wordt vaak aangesloten bij de cao voor Uitzendkrachten (ABU). Dit brengt ten opzichte van de vaste medewerkers van een opdrachtgever een slechtere positie voor de payroller met zich mee. Zeker nadat de Hoge Raad in november 2016 besloot dat ook payrolling een vorm van uitzending is.

De kans is groot dat dit wetsvoorstel – al dan niet in gewijzigde vorm – wordt aangenomen. Ook in het regeerakkoord van het huidige kabinet is opgenomen dat de positie van payrollmedewerkers moet worden verbeterd. Zodra er ontwikkelingen zijn, ‘praten’ wij u weer bij.

 

Interessant? Deel dit bericht!