Nieuwe ronde coronasteun in aantocht

Ook na 1 oktober zal het kabinet ondernemingen en organisaties blijven steunen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Welke maatregelen er precies in die 3e ronde van noodsteun zitten is nog onduidelijk, maar het ligt wel voor de hand dat de overheid het steungeld nóg gerichter gaat inzetten.

De huidige noodsteun loopt nog tot 1 oktober 2020. Dat het na die datum niet ineens klaar kan zijn met overheidssteun is wel duidelijk, want de economische cijfers liegen er niet om. Het Centraal Bureau voor de Statistiek noteerde over het 2e kwartaal een recordkrimp van 8,5%. Al moet gezegd dat de minnen elders in Europa nog groter waren. Zo kromp de Duitse economie in hetzelfde kwartaal met 10,1%, en de Britse met maar liefst 20,4%.

Economische ramingen basis voor begroting
Het kabinet heeft eerder aangekondigd dat de details van de noodsteun voor na 1 oktober er uiterlijk op Prinsjesdag moeten zijn. De regeringsploeg legt dezer dagen de laatste hand aan de begroting voor komend jaar. Dat gebeurt mede op basis van de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). De rekenmeesters gaan uit van een economische krimp van 5,1% dit jaar. Maar voor 2021 staat er een groei van 3,2% in de ramingen. Tenminste, als Nederland niet opnieuw in een intelligente lockdown gaat. Anders krimpt de economie ook volgend jaar.

Het CPB memoreert dat werkloosheid en faillissementen altijd met vertraging op de crisis reageren. Die klap moet eigenlijk nog komen. Die opmerking van het CPB laat ook zien dat de overheidssteun niet plotseling kan stoppen.

Bedrijfsvoering aanpassen op nieuwe situatie
Tegelijkertijd wil het kabinet ondernemingen die voor hun financiering afhankelijk zijn van het overheidsinfuus niet oneindig overeind houden. Bij de aankondiging van de lopende steunronde sorteerde het kabinet daar al een beetje op voor. De boodschap was toen dat organisaties de nieuwe steunperiode óók moeten gebruiken om hun bedrijfsvoering aan te passen op de nieuwe situatie, zodat ze weer op eigen benen kunnen staan. In dat licht zou een nieuw breed steunpakket onlogisch zijn. Mogelijk worden de maatregelen daarom meer toegespitst op sectoren die pas later geraakt worden. Of, zoals het CPB eerder heeft geopperd, krijgen werknemers van organisaties met overheidssteun niet langer hun hele loon doorbetaald. Dat zou hen kunnen prikkelen om een baan te zoeken bij een organisatie of in een sector die nog wel goed draait.

Interessant? Deel dit bericht!