Nieuwe wetgeving ZZP’ers laat nog op zich wachten

Nieuwe wetgeving ZZP’ers laat nog op zich wachten

Het kabinet is bezig met het uitwerken van de nieuwe wetgeving voor zzp’ers, maar heeft nog veel werk te verrichten. Zo doet het kabinet onderzoek naar de tariefstelling bij zzp’ers en gaat het in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven. Een nadere uitwerking van de maatregelen volgt in het najaar. Dat schrijven de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën in een hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer.

Kwaadwillenden
Per 1 juli 2018 wordt het toezicht op zelfstandigen aangescherpt. Zoals is aangegeven in de brief van 9 februari 2018 is de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden. De bewijslast dat een opdrachtgever als kwaadwillende moet worden aangemerkt, rust op de Belastingdienst. Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid.

Toezichtsplan
De Belastingdienst publiceert op 1 juli een toezichtsplan dat invulling geeft aan het toezicht op arbeidsrelaties. De Belastingdienst selecteert minimaal 100 opdrachtgevers om te bezoeken. In deze selectie zijn zowel de opdrachtgevers betrokken die een modelovereenkomst hebben voorgelegd die al dan niet is goedgekeurd, als de opdrachtgevers die in dit kader nog niet in beeld zijn geweest bij de Belastingdienst. De selectie vindt dusdanig plaats dat diverse branches en sectoren bezocht worden en dat de focus ligt bij de opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest of die niet werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst. De Belastingdienst gaat met de geselecteerde opdrachtgevers in gesprek over hun werkwijze met hun opdrachtnemers.

Interessant? Deel dit bericht!