Nieuwsbrief Maatregelen Corona – 26 Maart 2020

Beste relatie,

In vervolg op onze nieuwsbrief van 24 maart maar hierbij een korte update over alle financiële maatregelen. Helaas zijn de meeste loketten nog niet geopend en zijn alle regelingen nog niet uitgewerkt. In een volgende nieuwsbrief hopen wij meer definitieve informatie te kunnen geven.

Update de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Tegemoetkoming voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020

Er is meer bekend over de voorwaarden, die momenteel nog verder worden uitgewerkt.

De compensatie is € 4.000,– per onderneming, niet per ondernemer.

Behalve eet- en drinkgelegenheden en reisbranche, geldt het ook voor schoonheidssalons en andere bedrijven die in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Dit wordt nog verder uitgewerkt. De regeling geldt niet als je je bedrijf aan huis hebt. Je kunt nu nog geen aanvraag doen, maar RVO (www.rvol.nl) zal de regeling uitvoeren. Je mag zelf weten waar je het bedrag aan besteedt. Loketten zijn nog (steeds) niet geopend voor aanvraag te kunnen doen.

Update Zzp-loket gemeenten (23-3-2020)
Voor de behandeling van de zzp-aanvraag openen verschillende gemeenten een speciaal loket voor zzp’ers. Informeer of dat ook bij jouw gemeente het geval is. Bij een aantal gemeenten kan er al een aanvraag worden gedaan!

Update tegemoetkoming loonkosten dga’s
Op dit moment is er nog geen uitsluitsel over je positie als dga en voor welke steunmaatregelingen jij in aanmerking kan komen. De brancheorganisaties NBA, RB (register Belastingadviseurs) en NOAB sturen een brief aan de minister met het verzoek om meer duidelijkheid te geven.

Update Bijdrage kinderopvang
Je krijgt van de overheid maximaal € 8,02 per uur vergoed. Als je aan de kinderopvang meer betaalt dan € 8,02 per uur dan dient de kinderopvangorganisatie dat terug te betalen aan jou, de ouders.

De kinderopvangorganisatie zelf krijgt hiervoor geen compensatie, dus dat betekent omzetverlies voor de kinderopvangorganisaties. Als dit omzetverlies aanzienlijk is kun je als kinderopvangorganisatie gebruik maken van een van de steunmaatregelen, zoals NOW of Tozo.

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)
De regeling gaat uit van de ondersteuning per persoon of per huishouding. Als jij en je partner allebei ondernemer zijn, kunnen jullie gezamenlijk aanspraak maken op de maximale ondersteuning per huishouden van € 1.503,31 netto per maand.

Het is dus niet zo dat je ieder € 1.052,32 per maand krijgt.

Update Gemeentelijke belastingen
Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden voor tijdelijke tegemoetkoming voor jou voor de lokale belastingen:

Als je van jouw gemeente belastingaanslagen hebt ontvangen voor je bedrijf (bijvoorbeeld onroerende zaak belasting), dan kun je uitstel van betaling vragen. Gemeenten kunnen zelf actie nemen en je hierover informeren, zij kunnen ook later in het jaar pas de aanslagen gaan sturen. Ook kan de gemeente op basis van de zogenaamde ‘hardheidsclausule’ opgelegde aanslagen intrekken, als overduidelijk is dat je niets kan betalen, al is dit het uiterste middel voor gemeenten.

Neem contact op met je gemeente om de mogelijkheden na te vragen, ook als er nu betalingsregelingen lopen. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is in overleg met elkaar om zoveel mogelijk één standpunt hierin te nemen. Dit overleg is nog gaande.

Update Cultuursector (24-3-2020)
Op dit moment overlegt het Rijk met de cultuursector, niet alleen om te bekijken welke algemene maatregelen de cultuursector kunnen helpen, maar ook waar maatwerk nodig is voor zowel zzp’ers als instellingen, gesubsidieerd en commercieel.

Banken geven uitstel voor zakelijke financieringen
Ondernemers in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen zes maanden uitstel van rente en aflossing krijgen op hun lopende leningen. Het gaan om de volgende banken: ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank, de Volksbank en BNG Bank.

Ook hebben de banken aangekondigd uitstel te willen geven voor het aflossen van een hypotheek of lening, alleen wordt dat per klant bekeken.

Bekijk de website van je bank wat je hiervoor moet doen.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neem dan contact met ons op. We staan voor je klaar!

Met vriendelijke groet,
Verdoorn Adviesgroep B.V.

Interessant? Deel dit bericht!