Gemiddelde jaarinkomen zzp’er hoger dan modaal

De totale jaarinkomsten van de 1.162.562 fulltime en parttime zzp’ers in Nederland samen komen neer op maar liefst €41,7 miljard. Daarmee is dit Bruto ZZP Product (bzp) goed voor 5,7% van het Bruto Binnenlands Product (bbp), dat het afgelopen jaar €725,4 miljard bedroeg. Dat blijkt uit de onderzoeksresultaten van onderzoeksbureau ZZP Barometer in opdracht van De Staffing Groep. Het gemiddelde jaarinkomen van de zzp’er ligt hoger dan dat van de gemiddelde Nederlander, blijkt uit hetzelfde onderzoek: bijna €43.000 tegenover €37.000.

Het bbp drukt de totale toegevoegde waarde in euro’s uit van alle goederen en diensten die in een bepaald jaar in een land worden geproduceerd. Multinationals hebben hier een flink aandeel in, maar welk deel van het bbp in Nederland is te danken aan de zzp’ers? “Crisis of geen crisis, de zzp’er is nog steeds in opmars. Zowel het aantal zzp’ers als het aandeel van de zzp’er in de economie blijft stijgen. Er is echter nog ruimte voor groei, als de zzp’er meer investeert in zichzelf en zijn bedrijf,” aldus Jeroen Sakkers, initiatiefnemer van ZZP Barometer.

Vergelijking met bbp
Als we onderscheid maken tussen de gemiddelde jaarinkomsten van parttime en fulltime zzp’ers per sector en deze vermenigvuldigen met het aantal zzp’ers per sector (volgens de cijfers van de Kamer van Koophandel), kan de conclusie worden getrokken dat de totale toegevoegde waarde van zzp’ers in Nederland (bzp) op zo’n €41,7 miljard neerkomt. Volgens het CBS is het bbp over het afgelopen jaar €725,4 miljard. De zzp’er heeft hier dus een aandeel in van 5,7%.

Peter Bargon, directeur dienstverlening van de Kamer van Koophandel, ziet steeds meer zzp’ers gaan samenwerken in de vorm van netwerkbedrijven. “Dat zorgt voor meer continuïteit van inkomen bij de zzp’ers en het versterkt hun positie op de markt. Dit leidt vermoedelijk ook tot een hoger inkomen.”

Zakelijke dienstverlening
In dit onderzoek wordt hetzelfde onderscheid gehanteerd tussen de verschillende sectoren als de Kamer van Koophandel aanhoudt. Van alle parttime zzp’ers zijn veruit de meesten actief in de sector ‘Zakelijke diensten’ (29,8%). Dat geldt ook voor fulltime zzp’ers (28,9%). Opvallend is dat er veel fulltime zzp’ers werken in de sector ‘Bouw’ (13,7%), terwijl dit onder parttime zzp’ers juist geen populaire sector is (3,1%).

Er bestaan behoorlijke verschillen in inkomsten tussen de sectoren. Het is dan ook niet zo dat de grootte van de sector direct het percentage van de totale toegevoegde waarde bepaalt. Zo is 5,3% van de fulltime zzp’ers werkzaam in de sector ‘Persoonlijke dienstverlening’, maar is het percentage van de totale toegevoegde waarde slechts 3,7%. Zzp’ers in de ICT en Zakelijke dienstverlening zorgen naar verhouding juist voor meer toegevoegde waarde dan hun aandeel in de zzp-markt. Hetzelfde geldt voor fulltime zzp’ers in de Bouw en parttime zzp’ers in de Zorg.

Zzp’er heeft meer inkomsten dan gemiddelde Nederlander
Het gemiddelde jaarinkomen van de zzp’er ligt hoger dan dat van de gemiddelde Nederlander: bijna €43.000 tegenover €37.000. Het gemiddelde jaarinkomen van de zzp’er ligt dus zo’n €6.000,- hoger dan dat van de gemiddelde Nederlander. De gemiddelde jaaromzet van de zzp’er is bijna €60.000,-. Van het bedrag dat de zzp’er omzet houdt hij/zij dus bijna 72% over aan inkomsten. Bij deze berekeningen is geen onderscheid gemaakt tussen full- of parttime zzp’ers en de verschillende sectoren.

Het gemiddelde uurtarief dat de zzp’er hanteert komt uit op bijna €62,-. Hierbij zijn zowel parttime als fulltime zzp’ers meegerekend. Dit betekent dat de gemiddelde zzp’er niet boven de bovengrens van €75,- uitkomt, die wordt gesteld om te voorkomen dat er een webmodule aan te pas hoeft te komen.

Over het Bruto ZZP Product (bzp)
Het Bruto ZZP Product (bzp) is de totale toegevoegde waarde van alle zzp’ers in Nederland. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de toegevoegde waarde van de diensten en producten van zzp’ers en het Bruto Binnenlands Product (bbp), wordt de waarde van alle diensten en producten die door zzp’ers verkocht zijn verminderd met de waarde van de door zzp’ers ingekochte diensten en goederen. Dit getal is vergelijkbaar met de inkomsten van de zzp’er. Om een zo nauwkeurig mogelijke berekening te maken, wordt de bijdrage per sector berekend door de gemiddelde jaarinkomst van de betreffende sector (parttime en fulltime apart) te vermenigvuldigen met het aantal zzp’ers in die sector volgens de KVK. Er is in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt in geslacht en opleidingsniveau. Ook is er geen rekening gehouden met eventuele demografische verschillen.