Wat gaat de auto van de zaak in 2019 kosten?

Iemand die een auto van de zaak rijdt wil natuurlijk weten met welk tarief aan bijtelling hij rekening moet houden, net zoals zijn werkgever. Gaat er in 2019 op dat gebied nog wat veranderen? Voor de meeste rijders niet, maar er zijn toch wel wat wijzigingen doorgevoerd.

Er gelden momenteel twee bijtellingscategorieën voor de auto van de zaak (tool). Alle auto’s die 100% elektrisch rijden vallen dit jaar in de bijtellingscategorie van 4%. Alle auto’s met 1 gram of meer uitstoot per gereden kilometer vallen in de bijtellingscategorie van 22%. Vanaf 1 januari 2019 vindt er een aanpassing plaats voor elektrische auto’s met een catalogusprijs van meer dan € 50.000. De 4%-bijtelling geldt dan namelijk nog maar voor elektrische auto’s tot € 50.000. Daarboven moet een organisatie rekening gaan houden met een percentage van 22% voor duurdere auto’s. Stel dat de grondslag voor de bijtelling € 80.000 bedraagt, dan geldt er een bijtelling van 4% voor de eerste

€ 50.000 en 22% voor het meerdere (€ 30.000). Voor waterstofauto’s blijft voor de gehele catalogusprijs 4% gelden.