Normbedragen loonheffingen 2022 op een rij

De meeste normbedragen voor de loonheffingen blijven in 2022 gelijk aan de normbedragen zoals die in 2021 golden. De Belastingdienst publiceerde de normbedragen in de bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022.

Als een organisatie iets aan een werknemer vergoedt of verstrekt – zoals een telefoon, reiskosten of een lunch – mag dat lang niet altijd onbelast gebeuren. Vallen de kosten niet onder de intermediaire kosten, de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen van de werkkostenregeling (WKR), dan is er belasting over verschuldigd. Vaak is het de werkelijke waarde in het economisch verkeer die belast moet worden, maar in sommige gevallen gelden er vaste normbedragen.

Meeste normbedragen 2022 onveranderd

Veel normbedragen in de WKR zijn al jaren onveranderd, zoals de verhuisvergoeding van € 7.750 en de reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. De coalitiepartijen zijn wel van plan om de reiskostenvergoeding per 2024 te verhogen, maar zover is het nog niet. Per 1 januari 2022 is alleen het normbedrag dat de werkgever moet toepassen voor huisvesting en inwoning gestegen van € 5,70 naar € 5,75. De rest is hetzelfde gebleven. In de tabel hieronder ziet u een overzicht van hoeveel een werkgever in 2022 maximaal onbelast kan vergoeden (zoals de reiskosten- of verhuiskostenvergoeding) of het bedrag dat hij juist moet hanteren voor een vergoeding of verstrekking. In dat laatste geval moet de werkgever een bepaald bedrag – minus de eventuele eigen bijdrage – bij het loon van de werknemer rekenen of als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Dat geldt bijvoorbeeld voor de lunch in de bedrijfskantine.

Gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder

Een tweede normbedrag dat voor het jaar 2022 gewijzigd is, is het minimumbedrag dat voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang in de loonheffingen moet worden betrokken. Dit gebruikelijk loon stijgt in 2022 naar € 48.000.

Vergoeding of verstrekkingBedrag
Vrijgestelde zakelijke-kilometervergoeding€ 0,19
Belaste waarde van maaltijd in bedrijfskantine€ 3,35
Belaste dagwaarde van inwoning en huisvesting op de werkplek€ 5,75
Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten€ 7.750
Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand€ 180
Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per jaar€ 1.800
Vrijgestelde vergoeding voor ziektekostenregelingen€ 27

Interessant? Deel dit bericht!