Ook één opdrachtgever voldoende voor IB-ondernemerschap

Ook één opdrachtgever voldoende voor IB-ondernemerschap

Loopt een ondernemer voldoende risico en is hij verantwoordelijk voor eventuele schade dan is hij ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) ondanks het feit dat hij maar één opdrachtgever heeft en bijna geen investeringen heeft gedaan. Hij geniet dan dus winst uit onderneming.

Om iemand als ondernemer voor de IB (tool) aan te merken moet er volgens de wet aan een aantal vereisten worden voldaan:

  • Er wordt door ondernemer voor eigen rekening een onderneming gedreven.
  • Ondernemer is rechtstreeks verbonden voor verbintenissen die hij aangaat inzake zijn onderneming.
  • Er wordt deelgenomen aan het economisch verkeer.

Voor de bepaling of er sprake is van winst uit onderneming en er gebruikt kan worden gemaakt van de ondernemersfaciliteiten (tool) zoals de zelfstandigenaftrek wordt gekeken naar de omstandigheden waaronder de ondernemer zijn werk verricht. Zo kan het hebben van een aantal opdrachtgevers ertoe leiden dat de conclusie kan worden getrokken dat iemand IB-ondernemer is.

Maar één opdrachtgever
In deze zaak ging het om een man die als draaier en topper in de paprikateelt werkte voor €13-€18 per uur. Deze werkzaamheden zijn erg specialistisch. De investeringen in zijn onderneming waren minimaal en hij had ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ook was er geen website en maakte hij geen reclame. De inspecteur vond dat deze omstandigheden en omdat hij in het betreffende jaar maar één opdrachtgever had genoeg om te concluderen dat de inkomsten van de man als resultaat uit overige werkzaamheden moesten worden bestempeld.

Man liep ondernemersrisico
De man was het hier niet mee eens want hij was aansprakelijk voor schade, bepaalde zelf zijn uren en liep risico want hij had geen zekere inkomsten/opbrengsten. Het Hof vond in tegenstelling tot de rechtbank dat de man ondernemer voor de IB was. De rechtbank gaf in de uitspraak onder ander aan dat één opdrachtgever niet voldoende was om als IB-ondernemer te worden gezien. Het hof gaf aan dat de man ondernemersrisico liep omdat hij verantwoordelijk was voor ontstane schade, hij tarieven met de opdrachtgevers overeenkwam en risico liep met het tijdsbeslag. Daarbij vond de rechter dat een zelfstandig beroep ook kan worden uitgeoefend zonder investeringen in activa. maar dat hij al het noodzakelijke gereedschap en hulpmiddelen had aangeschaft om zijn werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten. Ook de reden van enige opdrachtgever werd van tafel geveegd. De man genoot dus winst uit onderneming.

Hof Den Haag, 8 mei 2018, ECLI (verkort): 1184

Interessant? Deel dit bericht!