Op tijd bezwaar indienen tegen box 3-heffing over 2017!

Op tijd bezwaar indienen tegen box 3-heffing over 2017!

Belastingplichtigen die over 2017 een aanslag inkomstenbelasting hebben ontvangen en box 3-heffing moeten betalen en het hier niet mee eens zijn, moeten individueel bezwaar indienen tegen de aanslag. De massaal bezwaarprocedure geldt namelijk niet automatisch meer.

De Belastingdienst heeft al een flink aantal definitieve aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2017 opgelegd. Belastingplichtigen die het niet eens zijn met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op hun vermogen (tool) – de box 3-heffing – voor het belastingjaar 2017, moeten vanaf dat jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting. De procedure massaal bezwaar voor de box 3-heffing geldt namelijk vanaf 2017 niet automatisch meer.

Op tijd bezwaar indienen
Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag zijn ingediend. De Belastingdienst heeft inmiddels al definitieve aanslagen voor 2017 opgelegd. Medio juni zou voor een deel van die aanslagen de bezwaartermijn al zijn verlopen. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft echter aangegeven dat alle bezwaarschriften die worden ingediend vóór 15 juli 2018 en die zijn gericht tegen de box 3-heffing als tijdig ingediend worden beschouwd.

Momenteel wordt nog onderzocht of er een procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing moet komen voor het belastingjaar 2017. Maar als deze er zou komen moeten belastingplichtigen toch nog steeds individueel bezwaar maken tegen de box 3-heffing door nieuwe wetgeving.

Iedereen moet bezwaar aantekenen
De vermogensrendementsheffing blijft, ondanks de aanpassing per 1 januari 2017 nog steeds omstreden, omdat de Belastingdienst bij de heffing uitgaat van een verondersteld rendement dat veel mensen bij lange na niet behalen. Tot en met 2016 was dit nog 4%. Belastingplichtigen dienden hiertegen massaal bezwaar in. Om de grote hoeveelheid bezwaren in goede banen te leiden, werd besloten om voor al deze bezwaarschriften de massaal bezwaarprocedure toe te passen. Belastingplichtigen die vanaf mei 2015 nog geen definitieve aanslag hadden gekregen, hoefden dan niet meer afzonderlijk bezwaar te maken tegen de box 3-heffing. Het massaal bezwaar is echter beëindigd per 1 januari 2017. Dit wil dus zeggen dat iedereen individueel bezwaar moet gaan aantekenen voor 2017.

Interessant? Deel dit bericht!