Overzicht regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, zijn er voor werkgevers en particulieren verschillende regelingen, zoals financiële tegemoetkomingen.

De SER heeft een speciale pagina ingericht met daarin een een overzicht voor werkgevers, overheidsmedewerkers en particulieren. Via het overzicht krijg je een doorverwijzing naar nuttige regelingen en subsidies. Het overzicht wordt regelmatig aangevuld.

Ken je een regeling die hier nog niet is opgenomen? Geef dit dan door via doorbraakllo@ser.nl. Het gaat om regels voor:

 • ondernemers/werkgevers;
 • voor individuen;
 • voor onderwijsinstellingen;
 • werkzaam bij gemeente, provincie of UWV;
 • sectorale regelingen;
 • regionale regelingen; en
 • meer nuttige informatie.
 • Regelingen voor werkgevers
 • Voor ondernemers/werkgevers (of een samenwerkingsverband van werkgevers):

SLIM-regeling: (structurele) subsidieregeling voor mkb-ondernemingen in het algemeen en voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Individuele ondernemingen of samenwerkingsverbanden mogen de subsidie aanvragen.

De SLIM-regeling is bijvoorbeeld in te zetten voor:

 • de doorlichting van een onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan;
 • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen t.b.v. werkenden in de onderneming;
 • het ontwikkelen of invoeren van een methode voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding van werkenden;
 • het bieden van praktijkleerplaatsen bij een erkend leerbedrijf.

Jaarlijks is €48 miljoen beschikbaar. Zie voor informatie folder Subsidiabele activiteiten van de SLIM-subsidie en UitvoeringvanbeleidSZW.nl.

Subsidie praktijkleren [tijdelijk gesloten]: tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

MkbIdee [tijdelijk gesloten]: subsidieregeling voor mkb-ondernemers met een idee om knelpunten op te lossen bij het investeren in de scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig personeel.

Tel mee met Taal: werkgevers, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of andere maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. In 2021 is er eenmalig 6 miljoen euro extra beschikbaar voor laaggeletterde werknemers.

Als werkgever of zzp-er kun je studiekosten voor de werknemers of voor jezelf (als zzp-er) onbelast vergoeden. Het gaat om scholing die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om vakkennis op peil te houden. Tijdens de belastingaangifte mogen deze kosten worden afgetrokken van de winst uit onderneming. Zie Handboek Loonheffingen 2021, par. 22.1.3 en 22.1.4.

Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via cao’s afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten. Zie opleidingenberoep.nl

Omscholing tekortsectoren (2021): deze regeling is in ontwikkeling en zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 opengaan. Hiermee kunnen maximaal 10.000 omscholingstrajecten worden gerealiseerd. Werkgevers die een vacature hebben in een tekortsector kunnen deze subsidie aanvragen.

Voor een individu die zich wil ontwikkelen:
Levenlangleren krediet: een lening voor wie geen recht meer heeft op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct). Onder bepaalde voorwaarden kun je toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.

Fiscale scholingsaftrek: je kunt studiekosten (scholingskosten of kosten voor een evc-procedure) onder voorwaarden aftrekken bij je belastingaangifte. Deze aftrek wordt vervangen door het STAP-budget maar blijft in ieder geval t/m eind 2021 bestaan.

Transitievergoeding bij ontslag: financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding kun je bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV (2018-2021): met deze regeling kun je met een WW of WIA-uitkering scholingstrajecten volgen richting beroepen waar veel vraag naar is.

Scholingsbudget WGA UWV (2020-2022): regeling voor WGA-gerechtigden zonder (passende) kwalificaties. De scholing is gericht op terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Scholen met een uitkering: werknemers met een WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet of WW-uitkering (UWV), kunnen uitsluitend met instemming van het UWV scholing volgen als er een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaat. Voor de scholing wordt gekeken of deze relevant is voor de arbeidsmarkt, niet langer dan één jaar duurt en of de uitkeringsgerechtigde schoolbaar is. Het initiatief tot het volgen van scholing kan van zowel het UWV als van de uitkeringsgerechtigde uitgaan.

NL Leert Door (2021): het kabinet geeft in 2021 €200 miljoen uit voor omscholing en ontwikkeling van werkenden. Met de NL Leert Door-subsidie kunnen opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen en trainingen aanbieden. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19: wie door de coronacrisis zijn werk kwijtraakt of dreigt kwijt te raken, kan extra ondersteuning krijgen om ander werk of inkomen te zoeken. Met een vernieuwde aanpak in 35 regionale mobiliteitsteams krijg je begeleiding bij eventueel loopbaanadvies, (om)scholing of hulp bij schulden. Speciale aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandige ondernemers.

 

Interessant? Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email