Privégebruik auto van de zaak: let op bij de laatste btw aangifte van dit jaar!

Rij je in een personenauto of een bestelauto van de zaak? En wordt deze auto door jou of je personeel ook privé gebruikt? Je kan dan de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet je voor het privégebruik btw betalen. Hierbij geldt ook woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

Bijhouden van privégebruik in uw administratie

Je betaalt btw over het werkelijke privégebruik van de auto. Dit werkelijke privégebruik kan je  aantonen met een sluitende kilometeradministratie. Je kan dan dan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik.

Geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt

Heb je geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt? Dan is deze btw die je moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Dit percentage van 2,7 geldt ook voor de auto die u gebruikt op basis van operational lease of financial lease.

Voorbeeld

Je hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 45.000, inclusief btw en bpm. Je hebt de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. Je gebruikt de auto ook privé, maar je houdt onvoldoende gegevens bij om de omvang van het privégebruik vast te stellen. Voor het privégebruik moet je dan 2,7% x € 45.000 = € 1.215 btw betalen. Als je de auto in de loop van het jaar koopt, dan kan het percentage van 2,7% naar evenredigheid verlagen. Koopt je de auto bijvoorbeeld op 1 september, dan betaal je voor het privégebruik 4/12 x 2,7% x € 45.000 = € 405.

Gebruik je de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan verlaag je het verschuldigde bedrag naar evenredigheid van de verhouding belaste omzet-vrijgestelde omzet. Als je de auto bijvoorbeeld voor 40% gebruikt voor vrijgestelde omzet, dan ben je maar 60% van € 1.215 verschuldigd, dus € 729. Je hebt in dit geval namelijk de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik ook maar voor 60% afgetrokken.

Hoe betaalt u de btw voor het privégebruik auto?

Je betaalt de btw voor het privégebruik auto via de laatste btw-aangifte van het boekjaar. In de rechterkolom ‘Omzetbelasting’ van de rubriek privégebruik geef je de btw aan die je moet betalen. In de linkerkolom ‘Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend’ vult u ‘0’ in, als u geen administratie hebt waaruit het privégebruik blijkt. Hebt u deze administratie wel? Vul dan in de linkerkolom het bedrag in waarover de btw wordt berekend. Moet u nog ander privégebruik aangeven? Tel de bedragen dan bij elkaar op.

Interessant? Deel dit bericht!