Risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht voor de werkgever

Een werkgever is verplicht een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te hebben. Voor het niet hebben van een RI&E kan de werkgever een boete krijgen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert sinds 2021 vaker en strenger.

Heeft de werkgever  geen RI&E en komt er inspectie? Dan kan de werkgever een boete krijgen. Ook als er een ongeluk gebeurt op het werk, kan het dat er om je RI&E wordt gevraagd. Kun je die na het ongeluk niet laten zien omdat je er geen hebt, dan kan je een boete of zelfs een proces-verbaal krijgen. Daarnaast betekent het niet hebben van een RI&E dat de werkgever mogelijk arbeidsrisico’s over het hoofd ziet. In de Arbowet is vastgelegd dat ze de RI&E en het Plan van aanpak mogen inzien wanneer ze dit willen.

Als je het werk van alle medewerkers bij elkaar optelt maar voor maximaal 40 uur per week gewerkt, kun je ook gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s.

Als een bedrijf meerdere vestigingen heeft, moeten de risico’s voor alle vestigingen in kaart worden gebracht. De risico’s kunnen hier namelijk ook verschillen.

Als het bedrijf is gevestigd in het buitenland, maar wel medewerkers heeft in Nederland, is een RI&E nog steeds verplicht.

Heeft een Nederlands bedrijf medewerkers in het buitenland? Dan gelden voor die medewerkers de regels die ook in dat land gelden. In de EU is er altijd een RI&E-verplichting, maar de precieze regels verschillen per land. Kijk op de link voor meer informatie over de regels rondom de RI&E in andere Europese landen.

Zzp-ers waar je een arbeidsovereenkomst mee hebt, tellen mee als medewerkers. Er moet dan een RI&E zijn. Als de zzp-er voor losse klussen wordt ingehuurd en niet in dienst is, hoeft het niet.

Als ondernemer met personeel in dienst moet je een goed arbobeleid voeren. De werknemers kunnen dan hun werk doen in een gezonde en veilige omgeving. Je moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken. Dit staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

RI&E brengt arbeidsrisico’s in kaart

In de RI&E breng je alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf of de organisatie in kaart. Van werken met gevaarlijke stoffen tot een goed geventileerde kantoorruimte. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Dit is van belang voor uw bedrijf en uw medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Plan van aanpak, onderdeel RI&E

Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. In het plan van aanpak staat:

  • met welke maatregelen de geïnventariseerde risico’s worden aangepakt;
  • wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd;
  • wie hiervoor binnen de organisatie verantwoordelijk is.

De werkgever moet zich aan het plan van aanpak houden.

Als de Nederlandse Arbeidsinspectie langskomt, wordt naar het plan van aanpak gevraagd.

Het Steunpunt RI&E geeft meer informatie over de RI&E en de hulpmiddelen om een RI&E op te stellen.

Interessant? Deel dit bericht!