Run op BV’s door angst voor tweede golf

Ruim duizend zelfstandige ondernemers hebben hun bedrijf de afgelopen maanden omgezet naar een BV. Dat is 21 procent meer dan het jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel.

Ondernemers hopen zo hun privé-vermogen veilig te stellen, mochten ze hard geraakt worden door de corona-crisis. Directeur Pim van Rijswijk van VRB Adviesgroep, zegt op de zender dat bedrijven kijken naar de mogelijkheden om hun privé-vermogen veilig te stellen: ‘We kregen de afgelopen tijd driehonderd procent extra aanvragen binnen over het onderwerp. Een ongelooflijke stijging. ‘Vóór de crisis koos men om fiscale reden een BV, nu is dat fiscale meer naar de achtergrond en kijkt men meer naar een BV als rechtspersoon en het voorkomen van juridische aansprakelijkheid. Het is een vorm van risicomanagement.’

Van Rijswijk noemt de BV en de eenmanszaak communicerende vaten: ‘Tegelijkertijd zien we dat het aantal mensen dat een eenmanszaak opricht sterk afneemt. Een BV wordt pas interessant bij een winst van anderhalve ton. Nu zie je dat men eerder naar die BV uitwijkt: men koopt er zekerheid voor terug, dat vindt men belangrijk. Men verwacht een tweede golf en vreest die niet te overleven. Als dat zich voordoet, dan ben je wel verzekerd’. Met een BV zijn ondernemers geen inkomstenbelasting verschuldigd, maar slechts de vennootschapsbelasting. Dat tarief ligt een stuk lager. Dat voordeel geldt pas, zoals gezegd, bij een winst van anderhalve ton of meer. Want met een bv heeft een ondernemer geen recht (meer) op de zelfstandigen- en startersaftrek.

De simpelste en snelste manier om een eenmanszaak over te zetten naar een BV is via een activa-passiva transactie. De ondernemer verkoopt alle bezittingen en schulden van de eenmanszaak aan de BV. Over eventuele stille reserves – denk aan goodwill of de meerwaarde van bijvoorbeeld een bedrijfspand – moet inkomstenbelasting worden betaald. Deze methode is aantrekkelijk als er weinig of geen waardevolle zaken in de eenmanszaak zitten. Bijkomend voordeel is dat deze route via de Kamer van Koophandel loopt en geen bezoek aan Belastingdienst of notaris vereist.

Een tweede optie is ‘de ruisende inbreng’. Bij deze methode betaalt de ondernemer weliswaar ook inkomstenbelasting over de stille reserves, maar dit kan in dit geval met terugwerkende kracht (tot drie maanden terug). De ondernemer laat de accountant een document opstellen met de inbrengbeschrijving, de inbrengbalans en de openingsbalans van de BV. De notaris stelt de officiële notariële inbrengakte op, samen met de oprichtingsakte van de BV, en schrijft de BV in bij de KVK. Hierna wordt de eenmanszaak uitgeschreven. Wie zijn eenmanszaak uiterlijk in maart van het lopende boekjaar omzet naar een BV kan met terugwerkende kracht van drie maanden de meerwaarde vanaf 1 januari op de balans van de bv zette. Een intentieverklaring is voldoende en geeft extra tijd tot 1 oktober om de daadwerkelijke overzetting te regelen. De stille reserves – of meerwaarde bij de bv – wordt gezien als stakingswinst. Daarover moet inkomstenbelasting worden betaald. Er is hierbij wel recht op stakingsaftrek.

Een derde optie is een overzetting via de ‘geruisloze inbreng’. Via deze methode gaat alles over naar de BV. Dat betekent ook de meerwaarde en de fiscale reserves. Hierover betaalt de ondernemer op dat moment nog geen inkomstenbelasting, maar dat wordt wel verrekend met belastingen in de toekomst. De geruisloze inbreng wordt geregeld via de notaris op dezelfde manier als bij de ruisende inbreng. Geruisloze inbreng wordt vaak gekozen door ondernemers die flink wat jaren een meerwaarde hebben opgebouwd. De methode is aantrekkelijk voor eenmanszaken met veel stille reserves. Dat komt omdat via de geruisloze inbreng namelijk niet direct belasting over de stakingswinst hoeft te worden betaald. Dat wordt later verrekend bij een eventuele verkoop van de BV. Nog een voordeel is dat ondernemers de geruisloze inbreng met terugwerkende kracht tot vijftien maanden kunnen indienen. De intentieverklaring moet uiterlijk 1 oktober van het lopende boekjaar binnen zijn.

Een BV biedt niet voor elke ondernemer uitkomst. Omzetting is bijvoorbeeld zinloos als een faillissement al dreigt. Ondernemers die nu al schulden hebben, nemen deze gewoon mee als ze hun bedrijf overzetten naar een BV. Zij blijven dan verantwoordelijk.

Interessant? Deel dit bericht!