STAP-budget in 2023 in aangepaste vorm verder, minder budget in juli

Het kabinet gaat het resterende STAP-budget per september gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt.

Minister Van Gennip van SZW en minister Wiersma van Onderwijs informeren de Tweede Kamer over de inzet van het resterende STAP-budget in 2023. De Tweede Kamer heeft hier een motie over aangenomen. In verband met de aangenomen motie is besloten het budget voor het juli-tijdvak, te beperken tot € 20 miljoen in plaats van € 34 miljoen.

OCW-erkende opleidingen

Het kabinet kijkt nu hoe het resterende STAP-budget gerichter kan worden ingezet. Bijvoorbeeld door per september alleen OCW-erkende opleidingen subsidiabel te maken vanuit STAP.

Het OCW-erkende scholingsaanbod bevat naast meerjarige opleidingen ook korter durend aanbod, zoals keuzedelen in het MBO en scholing gericht op MBO-certificaten. Een dilemma daarbij is of wel op laagdrempelige wijze de brede doelgroep wordt bereikt met een scholingsaanbod van alleen OCW-erkend onderwijs.

Verhoudingsgewijs bevat het OCW-erkende aanbod meer scholing waarvan de kosten zodanig zijn dat aanvullende financiering vanuit bijvoorbeeld de burger of de werkgever vereist is. Daarom wordt verkend of hiernaast ook ander scholingsaanbod is toe te laten dat voldoet aan de genoemde criteria, zoals NLQF-ingeschaalde kwalificaties.

STAP aanvragen in 2023

De resterende aanvraagperiodes in 2023 zijn gepland op:

  • maandag 3 juli 2023;
  • maandag 4 september 2023;
  • woensdag 1 november 2023.

Einde STAP-budget per 2024

Tijdens de Voorjaarsbesluitvorming is bepaald dat er per 2024 geen middelen voor het STAP-budget worden vrijgemaakt. Het is een van de bezuinigingsmaatregelen waartoe het kabinet heeft besloten, waarbij nadelige koopkrachteffecten voor mensen zoveel mogelijk zijn voorkomen.

Aanvraagronde in juli: € 20 miljoen

Voor de resterende tijdvakken van dit jaar is in totaal nog € 102 miljoen beschikbaar. Maandag 3 juli start een nieuwe aanvraagronde, waarin € 20 miljoen kan worden aangevraagd. Dit is lager dan de geplande € 34 miljoen. Zo kan een groter deel van het resterende budget gerichter worden ingezet, in aansluiting op de wens van de Tweede Kamer. Het is niet uitvoerbaar om het opleidingsaanbod per juli al in te perken. Je kunt maandag 3 juli om 10.00 uur opnieuw STAP-budget aanvragen op stapuw.nl.

Interessant? Deel dit bericht!