TEK-regeling aanvragen

De aangekondigde regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb is inmiddels opengesteld. De tegemoetkoming is er voor bedrijven waarvan de energiekosten meer dan 7% van de omzet uitmaken. Hoe kunt u van deze regeling gebruikmaken?

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

U kunt de TEK aanvragen van 21 maart tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. U heeft dus alle tijd om uw aanvraag in te dienen.

De regeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie (EC). Vooruitlopend op deze goedkeuring neemt het RVO aanvragen wel alvast in behandeling. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan vindt uitbetaling wel pas plaats na het akkoord van de EC.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de TEK, moet het bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • de energiekosten bedragen minimaal 7% van de totale omzet;
  • u heeft een zakelijk energiecontract;
  • er is sprake van continuïteit van de onderneming;
  • u bent geen startende ondernemer.

Daarbij wordt het btw-stelsel met betrekking tot de omzet gevolgd en is het groepsbegrip verbonden ondernemingen van toepassing. Om de regeling aan te kunnen vragen heeft u eHerkenning niveau 3 nodig. Voor de zzp’er of eenmanszaak kan het ook met Digid.

Na de aanvraag volgt (in 2024) een vaststellingsaanvraag. Bedraagt de subsidie meer dan € 125.000? Dan moet u bij de vaststellingsaanvraag een accountantsproduct aanleveren.

Subsidie

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u subsidie als de modelprijs voor 2022 en 2023 hoger is dan de vastgestelde drempelprijs. Over de energiekosten boven de drempelprijs ontvangt u  50% subsidie, met een maximum van € 160.000. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u eerst een voorschot en bij de vaststellingaanvraag het restant uitbetaald.

Omdat de gas- en elektraprijs in 2023 aan het dalen is, wil de overheid voorkomen dat ondernemers te hoge voorschotten ontvangen die zij later weer (deels) moeten terugbetalen. Daarom werd het voorschotpercentage eerder al verlaagd van 60% naar 50% en recent naar 35%.

Interessant? Deel dit bericht!