Tips voor iedereen die belasting betaalt

Geld uitgeven

Geld uitgeven scheelt geld

Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn: geld uitgeven vlak voor het einde van het jaar kan je echt kapitalen schelen. Dat komt bijvoorbeeld doordat je dan over het volgende jaar minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Je vermogen per 1 januari van het volgende jaar is dan immers lager. Maar het kan ook zijn dat je daardoor nét in aanmerking komt voor toeslagen.

Toeslagen

Alle toeslagen, behalve de kinderopvangtoeslag, kennen een vermogenstoets. Soms kom je door geld uit te geven net onder de vermogensgrens. Zit je op 1 januari €1 (of meer) boven de vermogensgrens, dan vervalt je recht op de toeslag. Geld uitgeven kan daardoor veel geld opleveren.

Vermogensgrenzen 2020

Alleen Met partner
Huurtoeslag €30.846 €61.692
Zorgtoeslag €116.612 €147.458
Kindgebonden budget €116.612 €147.458

Let op dat je ook aan de andere voorwaarden voor het ontvangen van de toeslag moet voldoen. Check dit snel met deze proefberekening toeslagen. Je ziet dan ook hoeveel de toeslag per maand oplevert, als je je vermogen onder de vermogensgrens brengt.

Vermogen verminderen

Heb je in je eentje meer vermogen dan €30.846 of als stel meer dan €61.692? Zorg er dan voor dat je geld uitgeeft aan zaken die je niet hoeft aan te geven in box 3. Denk aan auto’s, verbouwingen, meubels, zonnepanelen of vakanties. Een vakantiehuisje of aandelen kopen helpt niet, want die moet je wél aangeven in box 3. Als je aan het einde van een jaar grote uitgaven in het verschiet hebt, doe die dan nog datzelfde jaar. Het kan je geld schelen als je de zorgpremie voor het jaar 2020 in één keer betaalt voor 31 december. Check bij je (nieuwe) zorgverzekeraar wat de mogelijkheden en kortingen daarvoor zijn.

Is je vermogen aan het eind van het jaar hoger dan het heffingsvrij vermogen (€30.846 per persoon in 2020)? Dan scheelt bijvoorbeeld de aankoop (en betaling!) van een auto van €10.000 je minimaal €54 en maximaal €160 aan inkomstenbelasting.

Contant geld opnemen

Gebruik de vrijstelling

Er geldt in box 3 een vrijstelling voor contant geld en waardebonnen. De vrijstelling bedraagt €542 per persoon (2020). Je kunt daar optimaal gebruik van maken door dit bedrag op 31 december contant in huis te hebben. Je belaste bankrekening zakt daardoor iets.

Heb je minderjarige kinderen, dan geldt deze vrijstelling ook per kind. Je kunt hen dit bedrag contant geven voor in de spaarpot. Het telt dan niet mee voor jouw vermogen. Ouders moeten de rest van het spaargeld van minderjarige kinderen bij hun eigen vermogen aangeven.

Kleine schulden aflossen

Bespaar vermogensbelasting

Heb je meer dan €30.846 (voor stellen €61.692) op de bank, maar daarnaast ook een klein bedrag aan schulden openstaan? Los deze schulden dan af om belastingvoordeel te behalen. Doe je het vóór 31 december, dan heb je er op 1 januari 2020 (de peildatum) profijt van. Dat zie je terug in je aangifte over 2020, die je in 2021 doet.

Waarom scheelt dit geld? Voordat de schulden je box-3-vermogen verlagen, moeten ze eerst een drempel overschrijden. In 2019 is die drempel €3100 voor alleenstaanden en €6200 fiscaal partners (en in 2020 waarschijnlijk ook). Je kunt dus niet de volledige schuld aftrekken. Door het aflossen van kleine schulden verlaag je je box-3-vermogen. Bovendien is de rente op persoonlijke leningen doorgaans niet aftrekbaar en vaak hoger dan het rendement op je vermogen.

Overigens is het kabinet van plan om schulden anders te gaan behandelen in box 3. Dit gebeurt waarschijnlijk vanaf 2022.

Schenken aan kinderen

Kinderen en jijzelf blij

Aan je (klein)kinderen mag je ieder jaar belastingvrij geld geven. Zij besparen daardoor later erfbelasting en zelf verlaag je je vermogen in box 3. De vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt dit jaar per kind €5428. Geef je meer, dan moet je zoon of dochter (minstens) 10% belasting betalen.

Voor schenkingen aan kleinkinderen, broers, zussen en anderen is de vrijstelling €2173. Realiseer je wel dat ouders het vermogen van hun minderjarige kinderen bij hun eigen vermogen moeten optellen in de aangifte inkomstenbelasting. Hebben zij samen meer vermogen dan €61.692 dan betalen de ouders dus box 3-heffing over de schenking.

Bekijk de tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting. En profiteer eventueel van de verhoogde schenkvrijstelling van €102.010 voor giften voor de eigen woning.

Schenken aan een goed doel

Benut de voordelen óók voor kleine giften

Veel mensen maken bijvoorbeeld €10 per maand over aan een goed doel. Doe jij dit ook? En verwacht je dat de komende 5 jaar te blijven doen (aan hetzelfde doel)? Dan raden we je aan de giften voor de komende 5 jaar vast te leggen in een ‘overeenkomst periodieke giften‘ tussen jou en het goede doel. Dit kan met een gratis invulformulier van de Belastingdienst. Daarna mag je de komende 5 jaar de volledige gift (in dit voorbeeld totaal €600) aftrekken van je belastbare inkomen. Dat levert je een netto belastingvoordeel op van maximaal €260. En voor schenkingen aan een cultureel goed doel zelfs maximaal €325. En je goede doel wordt er geen cent slechter van.

Veel mensen weten niet dat deze regeling bestaat. Anderen denken dat de regeling bedoeld is voor heel grote schenkingen of dat er een notaris aan te pas moet komen. Maar dat laatste is al jaren niet meer het geval.

Hoog inkomen? Begin voor de jaarwisseling

Wie een belastbaar inkomen heeft (in box 1) boven de €68.500, en overweegt een periodieke gift te doen, kan hier het best nog dit jaar mee starten. Hetzelfde geldt als je zelf niet zo’n hoog inkomen hebt, maar je partner wel. Zoals je in de tabel hieronder kunt zien, daalt de giftenaftrek de komende jaren heel sterk voor mensen met een hoog inkomen.

Giftenaftrek bij inkomen vanaf €68.500

Jaar Culturele ANBI’s Andere ANBI’s
2019 64,70% 51,75%
2020 57,50% 46%
2021 53,80% 43%
2022 50% 40%
2023 46,38% 37,10%

Let op: bij het aangaan van een periodieke schenking krijg je te maken met administratieve handelingen. Daar is ook medewerking van het goede doel bij nodig. Wacht daarom niet tot de laatste week van het jaar met het regelen van de gift.

Huis en hypotheek

Hypotheek extra aflossen

Bespaar vermogensbelasting (in de toekomst onzeker)

Overweeg een extra aflossing op je hypotheek om zo je vermogen in box 3 te verminderen. Het is fiscaal interessant om spaargeld te gebruiken om af te lossen op de hypotheek, omdat de belasting over je vermogen hierdoor afneemt. Bovendien is de hypotheekrente die je betaalt, hoger dan de rente die je ontvangt op je spaarrekening. Of het aflossen van de hypotheek met belegginsgeld een verbetering oplevert, is niet altijd zeker. Het hangt af van het toekomstige succes van de beleggingen als niet zou worden afgelost.

Lees wanneer het verstandig is, of juist niet, om af te lossen op je hypotheek. In de hypotheekvoorwaarden staat hoeveel je jaarlijks boetevrij mag aflossen. Meestal is het 10% of 20% van het oorspronkelijk leenbedrag. Zoek op hoeveel je boetevrij mag aflossen bij jouw bank.

Let op: wacht niet te lang als je dit jaar nog wil aflossen. Bij sommige geldverstrekkers is aflossing in 2019 alleen mogelijk als je dit uiterlijk in november aankondigt. Soms is geen aankondiging nodig. Informeer bij je eigen bank of verzekeraar naar de voorwaarden.

Toekomstverwachtingen

Wij plaatsen bij deze tip een belangrijke kanttekening, omdat een aflossing ook gevolgen heeft voor de toekomst. Het kabinet heeft in september aangekondigd dat het van plan is om de box 3 heffing flink op de schop te nemen. We raden dan ook aan toekomstige wetswijzigingen mee te wegen. Het ziet er nu naar uit dat je vanaf 2022 geen belasting betaalt over een spaartegoed tot €440.000 (€880.000 voor partners). En aan de andere kant wordt de heffing over beleggingen in die plannen veel hoger. Bovendien staat al vast dat de ‘eigenhuistaks’ elk jaar hoger wordt. Deze betaal je over een (bijna) afbetaald huis. Deze toekomstverwachtingen maken aflossen met spaargeld veel minder aantrekkelijk dan voorheen voor wie maar een kleine eigenwoningschuld en/of vrij veel vermogen heeft. Als de plannen doorgaan wordt aflossen uit belegd vermogen juist aantrekkelijker.

Hypotheek met te hoge rente

Je hypotheek oversluiten in 2019

Als je je hypotheek wilt oversluiten in verband met de huidige lage rente, betaal je vaak een boete. Deze kosten zijn aftrekbaar. Maar het percentage dat je mag aftrekken daalt in 2020. Daarom is het interessanter om dit jaar nog je hypotheek over te sluiten en de boete in één keer te betalen, dan dit op een later moment te doen. Dit geldt vooral als je inkomen hoger is dan €68.500, zoals je hieronder leest. Informeer bij je bank of oversluiten vóór 2020 nog mogelijk is.

Is je inkomen hoger dan €68.500?

De overheid draait in 2019 nog op voor maximaal 49% van de hypotheekrente. Dat loopt geleidelijk af tot 37,1% in 2023. Je gaat de onnodig hoge rente de komende jaren namelijk steeds meer zelf dragen. Als je wilt oversluiten, is het fiscaal interessanter om dat voor de jaarwisseling te doen dan erna. Je kunt de boeterente in 2019 tegen 49% aftrekken en in 2020 tegen 46%. Let wel op, je kunt alleen 49% van de boeterente aftrekken voor zover je belastbare inkomen na aftrek van de boeterente nog steeds boven de €68.500 uitkomt.

Ben je nu 65 of 66 jaar oud?

Dan kun je in 2020 veel minder van de belasting aftrekken als je een inkomen hebt onder de €34.000. Soms maar bijna de helft. Op belastingdienst.nl zie je wat er met je belastingtarief gebeurt in het jaar dat je de AOW-leeftijd bereikt (cijfers 2019).

Huis (ver)kopen

Een juiste timing bespaart belasting

Ben je bezig een huis te kopen dat je (deels) met eigen geld betaalt? Probeer de koop en notariële levering dan voor het einde van het jaar te plannen. Dat vermogen hoef je dan niet meer op te geven in box 3. Dat scheelt je waarschijnlijk honderden euro’s belasting. Vooral als je veel eigen geld in je nieuwe huis stopt.

Ga je juist een woning verkopen en heb je nog geen andere woning gekocht? Dan kun je aansturen op uitstel van de levering tot na de jaarwisseling. Dit loont vooral de moeite als er veel overwaarde en/of eigen geld in het huis zit. Het geld dat je overhoudt na verkoop van je huidige woning hoort bij het vermogen in box 3. Door pas na de jaarwisseling naar de notaris te gaan, betaal je hierover geen vermogensheffing.

Aftrekbare kosten

Aftrekbare kosten

Plan je aftrekbare kosten

Laat geen aftrekposten zoals zorgkosten, studiekosten, giften en alimentatie liggen! En voor mensen met een hoog inkomen (boven €68.500) is het vaak fiscaal voordeliger om de kosten nog dit jaar te maken.

Is jouw inkomen meer dan €68.500?

Dan kun je in 2020 5,75%-punt minder voordeel behalen met de aftrekposten dan in 2019. Het ‘aftrektarief’ gaat namelijk omlaag van 51,75% naar 46%. Daarom is het vaak gunstiger aftrekbare kosten nog dit jaar te betalen. Voor lagere inkomens wijzigt het aftrektarief overigens nauwelijks.

Voorbeeld: Is je inkomen €80.000 en kun je €2000 aan kosten aftrekken? In 2019 krijg je €1035 terug (aftrektarief is 51,75%), in 2020 €920 (aftrektarief is dan 46%).

Let wel op, voor de meeste aftrekposten geldt elk jaar een (per persoon verschillend) bedrag dat niet aftrekbaar is. Alleen het meerdere is aftrekbaar. Daarom is het soms toch lucratiever om de kosten op te sparen als je volgend jaar nog andere aftrekbare uitgaven verwacht.

Ben je nu 65 of 66 jaar oud?

Dan heb je voordeel als je dit jaar je aftrekpost benut. Het belastingtarief daalt vaak flink wanneer je de AOW-leeftijdbereikt, dus je aftrek ook. Dat is in elk geval zo als je jaarinkomen lager wordt dan €34.000. Op belastingdienst.nl lees je meer over het belastingtarief en de AOW-leeftijd.

Heb je een partner die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt? Dan kun je de aftrekpost vaak ook aan hem of haar toedelen. Meestal is dat gunstiger. Aftrekbare kosten dit jaar betalen is dan niet of minder zinvol. Op belastingdienst.nl lees je welke aftrekposten je wél en niet mag verdelen met je partner.

Partneralimentatie aftrekken

Voor de alimentatieplichtige met een hoog inkomen

Voor ruim een kwart van de mensen die alimentatie betaalt, gaat de belastingteruggaaf hiervoor de komende jaren flink omlaag. Is je belastbaar inkomen nu meer dan €68.500, dan kun je nu nog 51,75% van de betaalde alimentatie aftrekken.

De komende jaren wordt dat steeds ietsje minder: in 2023 is het nog maar circa 37%. Heb je geld om de partneralimentatie af te kopen, dan kan dat heel voordelig uitpakken. Je krijgt dan 51,75% van de afkoopsom terug via de belastingaangifte. Dat geldt alleen als je belastbaar inkomen in 2019 zelfs na aftrek van de afkoopsom nog boven de €68.500 blijft. Kijk van tevoren wel naar de andere gevolgen van de afkoop. Een ervaren echtscheidingsspecialist kan daarbij helpen.

Sparen voor je pensioen

Fiscaal voordelig sparen voor je pensioen

Heb je spaargeld, jaarruimte en reserveringsruimte over, benut die dan in 2019. Als je de afgelopen 7 jaar geen of weinig pensioen opbouwde bij je werkgever, kun je fiscaal aantrekkelijk sparen voor je pensioen. Bekijk of je jaarruimte of reserveringsruimte hebt met deze rekenhulp van de Belastingdienst.

Het voordeel van het sparen voor je pensioen met een ‘lijfrente’ is dat de premies (tot de jaar- of reserveringsruimte) aftrekbaar zijn van je inkomen. Je betaalt daardoor in het jaar van aftrek minder belasting. In de jaren waarin de lijfrente uitkeert, moet je straks wel belasting betalen over deze uitkeringen. De kans is groot dat je er dan een lager tarief over betaalt, omdat AOW’ers minder betalen over een inkomen tot ruim €34.000. Bovendien verlaag je door de premiebetalingen en stortingen op de geblokkeerde spaarrekening jarenlang je spaargeld dat belast is in box 3.

Heb je een inkomen dat hoger is dan €68.500? Dan daalt in 2020 het percentage premie of inleg dat je van de belasting mag aftrekken van 51,75% naar 49,5%.

Elektrische auto leasen

Heb je een elektrische auto op het oog?

Als je een elektrische auto wilt leasen via je werkgever, kun je dat beter nog in 2019 doen. Want vanaf 2020 gaat de bijtelling voor elektrische auto’s (opnieuw) omhoog. Nu is de bijtelling nog 4% per jaar over een cataloguswaarde tot €50.000. Lease je de auto in 2019, dan kun je nog 5 jaar van deze regeling gebruik maken. Lease je de auto in 2020, dan wordt het bijtellingspercentage 8% per jaar over de waarde tot €45.000. Over het meerdere betaal je, net als dit jaar, 22% bijtelling.

Let op dat de auto voor 1 januari op naam moet worden gezet, om te kunnen profiteren van de lagere bijtelling. Je bent nu voor veel modellen helaas waarschijnlijk al te laat met bestellen voor dit belastingvoordeel. Maar het fiscale voordeel is in 2020 nog steeds fors en gaat in 2021 weer met een vergelijkbare stap omlaag. De bijtelling wordt dan 12% van de waarde tot €40.000 en 22% over het meerdere. Door nu te bestellen, kun je die vólgende stap achteruit waarschijnlijk wel voorblijven. Voor private autolease geldt overigens geen bijtelling.

 

 

Interessant? Deel dit bericht!