Tips voor iedereen die belasting betaalt! – Box III 2021

Verlaag uw spaargeld vóór 1 januari 2022

Hoewel de roep om aanpassing van het box 3regime sterk is, blijft de regering vasthouden aan het forfaitaire systeem. Omdat de spaarrente nog steeds erg laag is, is box 3 misschien niet de gunstigste box voor u. Overweeg daarom om vóór de peildatum van 1 januari 2022 uw spaargeld in te brengen in een nieuwe bv, in te brengen in een open fonds voor gemene rekening, te storten als informeel kapitaal of agio in uw bv of om te zetten in een vordering op uw bv (zogeheten terbeschikkingstellingsvordering).

Let op!
Aan de genoemde voorbeelden kleven wel nadelen en risico’s. Er zijn bijvoorbeeld kosten verbonden aan de oprichting van een bv. Check wat voor u de beste optie is en of deze per saldo voordeliger is dan uw spaargeld in box 3 te laten staan.

Let op!
Er komt waarschijnlijk een wetsvoorstel waarbij de vennootschapsbelastingplicht voor het open fonds voor gemene rekening komt te vervallen. Het is dan niet meer voordelig om uw spaargeld in een open fonds voor gemene rekening onder te brengen.

 

Los kleine schulden voor jaarwisseling af

Het laten staan van kleine schulden is fiscaal nadelig, aangezien zij pas de heffingsgrondslag van box 3 verlagen voor zover zij een drempel van € 3.200 (bedrag 2021) per fiscaal partner overschrijden. Het is fiscaal voordeliger om deze schulden af te lossen. Zo zijn zij op de peildatum van 1 januari 2022 niet langer aanwezig, terwijl de box 3-heffing direct is verlaagd. Los daarom kleine schulden voor 1 januari 2022 zoveel mogelijk af.

 

Doe nog dit jaar grote uitgaven

Is uw vermogen zo hoog dat u box 3-heffing moet betalen en bezit u genoeg spaargeld om eventuele uitgaven nog in 2021 te doen? Overweeg dan om grote privéaankopen die u eigenlijk in 2022 had willen doen, zoals de aanschaf van een nieuwe auto of nieuwe meubels, vóór de jaarwisseling te doen. Zulke bezittingen behoren namelijk niet tot de grondslag voor de box 3-heffing, terwijl het spaargeld dat u voor de aankoop gebruikt dan op de peildatum van 1 januari 2022 ook niet meer meetelt voor de grondslag. Zo kunt u in box 3 flink wat belasting besparen!

 

Betaal belastingaanslagen vóór 2022

Belastingschulden tellen niet als schulden voor box 3. Daarom is het raadzaam om een ontvangen belastingaanslag vóór 1 januari 2022 te betalen. Over de gelden waarmee u deze aanslag betaalt, hoeft u dan geen box 3-heffing te betalen.

Tip
De regel dat een openstaande belastingschuld niet kwalificeert als schuld in box 3 kent enkele uitzonderingen. U mag bijvoorbeeld de nog niet-betaalde erfbelasting wél als schuld aangeven in box 3.

 

Wacht met verkoop groene belegging

Wilt u de vrijstellingen in box 3 optimaal benutten? Benut dan ook de vrijstelling voor groene beleggingen. Deze beleggingen zijn namelijk vrijgesteld tot een maximum van € 60.429 (bedrag 2021) per persoon (€ 120.858 bij fiscale partners). Met de extra heffingskorting van 0,7% levert dit in box 3 een aardige belastingbesparing op. Wilt u dit belastingvoordeel ook in 2022 benutten? Dan is het van belang dat u de groene fondsen op 1 januari 2022 (peildatum) in bezit heeft. Dus als u overweegt om deze fondsen van de hand te doen, houd deze dan in elk geval aan tot na 1 januari 2022.

Tip
Als u nog geen groene beleggingen heeft maar overweegt om uw geld groen te beleggen, doe dit dan zo mogelijk al vóór 1 januari 2022. In dat geval kunt u immers al in 2022 profiteren van de vrijstelling én de heffingskorting.

Interessant? Deel dit bericht!