Tips voor iedereen die belasting betaalt! – Inkomstenbelasting 2021

Wisselende inkomsten? Vraag tijdig teruggaaf door middeling aan

Genoot u in drie achtereenvolgende, nog vrij recente jaren wisselende box 1-inkomsten, dan heeft u misschien recht op een teruggaaf vanwege middeling. Om te beginnen moet u dan meer belasting hebben betaald dan wanneer u in die drie jaar gelijkmatige inkomsten had genoten.

Bij middeling vindt voor drie achtereenvolgende jaren een herrekening van de belasting plaats op basis van het gemiddelde inkomen. Is die belasting meer dan € 545 lager dan de betaalde belasting, dan krijgt u het meerdere terug. Om de middelingsteruggaaf te krijgen, moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. U kunt het verzoek indienen tot 36 maanden na het moment waarop de laatste aanslag van die drie jaar onherroepelijk vaststaat. Heeft u nog recht op teruggaaf over 2013 tot en met 2015 en heeft de aanslag 2015 een dagtekening van 20 november 2018, dan staat deze per 1 januari 2019 onherroepelijk vast. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken. U heeft dan nog tot en met 2021 de tijd om die teruggaaf aan te vragen. Vraag de teruggaaf daarom voor 1 januari 2022 aan. Op internet zijn diverse tools beschikbaar om de middelingsteruggaaf te bepalen.

 

Vraag om een voorlopige aanslag IB

De Belastingdienst brengt rente in rekening op een aanslag inkomstenbelasting 2020 die wordt opgelegd na 1 juli 2021. Deze rente is tegenwoordig 4% per jaar. In vergelijking met de rente die de bank u vergoedt, is deze rente hoog. U kunt belastingrente beperken door zo snel mogelijk een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 aan te vragen. Verwacht u dat u voor 2020 nog moet bijbetalen, dan is het zinvol zo snel mogelijk een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 te vragen aan de Belastingdienst.

Tip

Als u een belastingaanslag 2020 niet of te laat tijd betaalt, brengt de Belastingdienst ook nog invorderingsrente in rekening. Die rente komt bovenop de belastingrente. Dien een verzoek om een voorlopige aanslag dus zo spoedig mogelijk in, maar vraag indien nodig ook om een betalingsregeling. Overigens bedraagt de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 slechts 0,01% per jaar, vanwege de gevolgen van het coronavirus. Daarna gaat de invorderingsrente weer stijgen.

Interessant? Deel dit bericht!