Toename spookfacturen

Toename spookfacturen

Sommige financiële afdelingen van organisaties blijven ook in de vakantieperiode op volle toeren draaien, soms geholpen door het inhuren van tijdelijke krachten. Zij zijn mogelijk minder alert op het fenomeen spookfacturen. Geen wonder dus dat fraudeurs deze juist in de zomerperiode relatief veel versturen.

Vooral kleine organisaties zijn steeds vaker doelwit van criminelen die spookfacturen en nepcontracten aanbieden, zo bleek onlangs uit cijfers die de Fraudehelpdesk publiceerde. Het is zaak dat vakantiekrachten en werknemers weten aan welke beveiligingsregels zij zich moeten houden. Hieronder valt ook het controleren van de echtheid van binnenkomende facturen (tool). Dit aspect schiet er vaak bij in als werknemers vakantiekrachten inwerken of werk aan hen overdragen. Maar wees ook alert als u na terugkeer van de vakantie een stapeltje facturen op uw bureau vindt.

De trukendoos van de samensteller van spookfacturen
De makers van spookfacturen (tool) gebruiken  vaak een aantal van de volgende trucs:

  • De gebruikte bedrijfsnaam lijkt op een echte instantie, inclusief huisstijl.
  • In de factuur staat een verwijzing naar een ander land of buitenlandse steden.
  • Op de factuur staat een telefoonnummer dat een zeer duur betaalnummer kan zijn.
  • De aangehechte Acceptgiro versterkt het beeld van een echte factuur en vergemakkelijkt de betaling ervan.
  • Het gaat om relatief kleine bedragen, waardoor werknemers of vakantiekrachten de factuur snel betalen.

Verklein het risico dat u een spookfactuur betaalt
Uw afdeling kan diverse maatregelen nemen om het risico te verkleinen dat uw organisatie onterecht een factuur betaalt:

  • Controleer of de afzender al vaker een levering heeft gedaan.
  • Ga na – bijvoorbeeld op de website van de afzender – of de adresgegevens op de factuur kloppen.
  • Vraag bij de betreffende afdeling na of de bestelling is gedaan en geleverd.
  • Bel naar de afzender.

Stel dat uw organsiatie toch een spookfactuur heeft ontvangen, kan deze ‘overeenkomst’ nietig verklaard worden door middel van een brief (tool).

De factuur is eigenlijk een aanbieding of offerte
Twijfelt uw organisatie of er sprake is van een spookfactuur? Informeer dan eerst bij de Kamer van Koophandel of de organisatie die de factuur heeft verstuurd, is ingeschreven in het Handelsregister. Als uw organisatie inderdaad een spookfactuur heeft ontvangen, kan dit doorgegeven worden aan de Fraudehelpdesk

Interessant? Deel dit bericht!