Trouwen in 2018 met gevolgen voor uw onderneming

Trouwen in 2018 met gevolgen voor uw onderneming

Heeft u of uw partner een onderneming en wilt u in 2018 trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? In dat geval wilt u wellicht weten of de inwerkingtreding per 1 januari 2018 van de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen gevolgen heeft voor uw onderneming. Is de onderneming voordat u trouwt of registreert van een van u beiden, dan blijft het ondernemingsvermogen ook na het huwelijk (partnerschap) behoren tot uw privévermogen of dat van uw partner en valt dus buiten de beperkte gemeenschap.

Redelijke vergoeding
Valt het ondernemingsvermogen buiten de beperkte gemeenschap, dan moet er wel een redelijke vergoeding worden betaald aan de gemeenschap. Dit is een compensatie voor de aanwending van kennis en arbeid voor uw eigen onderneming. De compensatie komt voort uit het uitgangspunt dat alle tijdens het huwelijk opgebouwde inkomsten en vermogen in de gemeenschap vallen. Behoort de onderneming niet tot de beperkte gemeenschap en u (of uw partner) keert de winst niet uit, dan zou de winst dus volledig buiten de gemeenschap vallen. De compensatie moet dit voorkomen. Het lijkt op het verrekenen in een verrekenbeding, zoals u dat mogelijk kent bij huwelijkse voorwaarden. Tenzij (nagenoeg) de gehele winst in het huishouden wordt verteerd, is het bijhouden van een gedegen administratie een must. Het is dan in elk geval verstandig om jaarlijks de hoogte van de redelijke vergoeding vast te stellen en schriftelijk vast te leggen. Bij een eventuele echtscheiding kunt u dan eenvoudiger bepalen wat wel en niet tot de beperkte gemeenschap behoort.

Correcte administratie van groot belang
Als u niet vastlegt wat uw (ondernemings)vermogen was voordat u in het huwelijk trad, of als u de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en/of erfenissen niet administreert, wordt ervan uit gegaan dat deze goederen tot de gemeenschap behoren. U zult dan moeten bewijzen dat dit niet zo is. Een correcte administratie is dus van groot belang om dit bewijs te kunnen leveren. Dat begint al bij de start van het huwelijk (partnerschap). U legt dan vast welke bezittingen en schulden privé zijn van u of uw partner en welke bestanddelen tot de beperkte gemeenschap behoren. Tijdens het huwelijk moet u zorgen dat u mutaties in de privévermogens en het gemeenschapsvermogen bijhoudt, bijvoorbeeld bij aankopen, het aangaan van schulden of het doen van betalingen voor elkaar. Maar ook als u of uw partner een schenking of erfenis ontvangt.

 

Interessant? Deel dit bericht!