Uit en Over met Fiscale Oudedagsreserve; hoe dan sparen voor oude dag?

Vanaf 2023 kunnen ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB) niets meer toevoegen aan de oudedagsreserve. In het Voorjaarakkoord is namelijk opgenomen dat het kabinet deze wil afschaffen. Hoe gaat het straks verder met deze reserve en hoe kunnen die ondernemers vanaf dan voor hun oude dag zorgen?

Een ondernemer voor de IB kan fiscaal gunstig sparen voor zijn oude dag door een oudedagsreserve te vormen. Deze reserve vormt hij door jaarlijks een deel van zijn winst te reserveren voor zijn oudedagsvoorziening. Aan het vormen van deze oudedagsreserve zijn wel voorwaarden verbonden.

Oudedagsreserve weinig door ondernemers benut

In de Voorjaarsnota heeft het kabinet voorgesteld om de oudedagsreserve per 2023 af te schaffen. Het kabinet vindt dat de oudedagsreserve zonder al te veel bezwaren afgeschaft kan worden, omdat deze nu ook al weinig door ondernemers benut wordt. Bovendien wordt met de Wet toekomst pensioenen ook voor ondernemers in de IB de ruimte vergroot om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen.

Reserve afwikkelen volgens huidige regels

Door het kabinet is aangegeven dat bestaande oudedagsreserves volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Afwikkeling kan op 2 manieren geschieden:

  • De IB-ondernemer kan het bedrag afstorten als lijfrente; of
  • Verplichte vrijval van de reserve en bedrag toevoegen aan winst.

Hoe verder voor oude dag zorgen?

Welke mogelijkheid heeft de IB-ondernemer na 2023 nog om voor zijn oude dag te sparen?  Hij kan een lijfrente storten bij een bank of verzekeraar. De inleg hiervoor is in principe aftrekbaar en de uitkering van de lijfrente is te zijner tijd belast. De mogelijkheid van het storten van een  lijfrente wordt nog aantrekkelijker als het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen wordt aangenomen.

 

Interessant? Deel dit bericht!