Uitsluitend aanslag via Berichtenbox mag niet van rechtbank

Uitsluitend aanslag via Berichtenbox mag niet van rechtbank

De uitnodiging tot het doen van aangifte, de aanmaning daartoe en de aanslag mogen niet uitsluitend via Berichtenbox bekend worden gemaakt. Dat heeft Rechtbank Den Haag uitgesproken na een geschil tussen de Belastingdienst en een man die was verhuisd en post van de fiscus kreeg op zijn oude adres. De aanslag is niet op de juiste wijze bekend gemaakt nu vaststaat dat deze niet per post ontvangen is, vond de rechtbank, die de boete verscheurde.

De uitnodiging voor het doen van aangifte IB/PVV 2015 was verstuurd naar het oude adres van de man. De Belastingdienst legde de eiser voor 2015 een ambtshalve aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (IB/PVV) op, na het uitblijven van een reactie een boete van € 369 en toen werd nog eens € 64 aan belastingrente in rekening gebracht. Ook deze aanslag werd naar het oude adres van de man verstuurd. De aanslag kwam ook in de Berichtenbox (MijnOverheid) van de man te staan.

Dwangbevel
Er volgde geen betaling dus volgde een  dwangbevel uitgevaardigd. Deze keer wél naar het nieuwe en juiste adres van de man verzonden. Het bezwaar van de man tegen het dwangbevel werd wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. Betrokkene voerde aan dat hij pas na ontvangst van het dwangbevel van het bestaan van de aanslag wist. De digitale berichtenbox had hij pas na ontvangst van het verweerschrift geactiveerd. De correspondentie mag niet uitsluitend langs digitale weg plaatsvinden, bekrachtigde de rechtbank en zij vernietigde de boete.

Interessant? Deel dit bericht!