Uitstel van betaling schulden verlengd tot 1 april 2022

Het kabinet verlengt het uitstel van betaling van belastingen in verband met de coronacrisis tot en met 31 maart 2022. Het uitstel geldt hierdoor voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van uitstel van betaling van belastingen in verband met de coronacrisis. Er hebben inmiddels ruim 380.000 ondernemers een beroep gedaan op uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Nu zijn er nog ruim 264.000 ondernemers die een totale openstaande belastingschuld van € 18,7 miljard hebben waarvoor uitstel van betaling is verleend.

Verlenging uitstel tot en met 31 maart 2022

In een Kamerbrief is door staatssecretaris van Financiën Van Rij aangegeven dat het uitstel van betaling wordt verlengd tot en met 31 maart 2022. Hierdoor sluit deze weer aan bij de duur van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten).

Wel of geen actie ondernemen?

Ondernemers die al gebruikmaken van het uitstel, hoeven geen actie te ondernemen. Ondernemers die nog geen gebruik hebben gemaakt van het uitstel of hun openstaande schuld al volledig hebben afgelost, kunnen tot en met 31 maart 2022 uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst (toolbox). Het uitstel geldt voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt. Het uitstel van betaling geldt echter niet voor de motorrijtuigenbelasting.

Aflossen belastingschuld vanaf 1 oktober 2022

Ondernemers die een beroep hebben gedaan op uitstel van betaling kunnen rekenen op een ruimhartige betalingsregeling van 60 maanden voor de opgebouwde belastingschuld. Ze beginnen met aflossen vanaf 1 oktober 2022.

Interessant? Deel dit bericht!